Xây dựng pháp luật

Quan tâm tới chất lượng và thời hạn các hồ sơ trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

09:33 13/07/2019

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra chiều ngày 12/7. Các Thứ trưởng: Nguyễn Khánh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin