#

Vượt qua thách thức, 19 tập đoàn, tổng công ty khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế

Qua một năm bị tác động bởi dịch bệnh và nhiều biến động của thị trường, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vẫn đạt 99% kế hoạch doanh thu, vượt 70% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế và vượt 27% kế hoạch về nộp ngân sách Nhà nước.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin