#

SonKim Land vào top 10 nhà phát triển bất động sản

SonKim Land nằm trong Top 10 Nhà phát triển tại Việt Nam năm 2021 (Top 10 Developers Awards 2021 Vietnam) trong lễ trao giải thưởng quốc tế BCI Asia.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin