#

Eximbank và tổ chức thẻ Visa Quốc tế ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt dòng thẻ cao cấp Eximbank Priority Visa Signature

Việc ký kết này còn mở ra cơ hội mới phát triển toàn diện về công nghệ kỹ thuật số ứng dụng trên thẻ.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin