#

Đại dịch Covid-19 dẫn đến nhiều tiêu cực trong sản xuất công nghiệp

Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/7 tình hình kinh tế 7 trong 7 tháng đầu năm và nhận định, đại dịch Covid-19 với biến chủng mới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin