Năm cao điểm về ATTP 2017: “Đánh” mạnh hóa chất, kháng sinh

“Trong năm 2017 các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, lên án mạnh mẽ, xử lý mạnh tay những cơ sở vi phạm an...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin