Vinamilk đồng hành hưởng ứng chương trình: “Ngày sữa thế giới” do hiệp hội sữa Việt Nam khởi động.

(Pháp lý) - Ngày 1/6/2017, cùng với 250 điểm tổ chức khác nhau trên toàn thế giới, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã tổ chức sự kiện Ngày Sữa thế giới tại Cung văn hóa hữu nghị...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin