#

Tập đoàn FLC ủng hộ 3,5 tỷ đồng chung tay cùng Vĩnh Phúc chống dịch Covid – 19

Tập đoàn FLC vừa trao tặng 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, góp sức cùng Vĩnh Phúc trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Tập đoàn FLC trao tặng 3,5 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật hỗ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin