#

Các “đại gia” công nghệ lo ngại trước dự luật dịch vụ kỹ thuật số của EU

Các nhà vận động hành lang cho các công ty công nghệ lớn của Mỹ vừa kêu gọi EU kiềm chế việc buộc các nền tảng lớn như Facebook, Twitter chịu trách nhiệm về nội dung bất hợp pháp trên...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin