250 nghìn tỉ đồng tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Khoảng 250.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi đã được các Ngân hàng thương mại cam kết cho vay các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. ảnh minh họa. 250.000 tỷ đồng là tổng số vốn cam kết...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin