Doanh nghiệp 'ngồi trên đống lửa' chờ giãn, giảm thuế

Giãn, giảm thuế, có chính sách phù hợp về thuế thu nhập doanh nghiệp là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp như đang “ngồi trên đống lửa” vì doanh thu sụt giảm nghiêm trọng do tác động tiêu cực từ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin