Đại tá Lê Thế Mẫu: 'Mỹ bỏ cấm vận vũ khí không phải món quà tặng Việt Nam'

Chuyên gia quân sự Việt Nam cho rằng Washington và Hà Nội đang đối mặt thách thức an ninh mà hai phía cần hợp tác để hóa giải, quyết định bỏ cấm vận vũ khí có lợi cả đôi bên....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin