PGS.TS Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Viện trưởng Viện Chính trị học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: "Đảng càng tuân thủ pháp luật thì vai trò lãnh đạo của Đảng càng được củng cố vững chắc"

(Pháp lý) - LTS: Tháng 1/2016, một sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng được nhân dân Việt Nam và cộng đồng Quốc tế đặc biệt quan tâm, đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin