Bí thư về hưu vẫn được doanh nghiệp biếu tiền

"Ngày xưa lúc tôi còn đương chức, anh em không bao giờ dám đưa tiền cho tôi. Nhưng bây giờ, cứ vài tháng, anh em lại đề nghị: “Anh Sự cầm dăm ba trăm tiền uống cà phê?”. Cũng có...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin