Bắt trẻ con lo chỗ chết và “ma trận tận thu” mang tên “tự nguyện”

Ở Trường Sơn, đứa trẻ mới lọt lòng đã phải tự nguyện đóng góp vô số những khoản phí, quỹ. Thậm chí, có làng, người ta còn bắt cả trẻ con phải lo… chỗ chết cho mình.   Kỷ lục kinh...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin