#

Bộ Công an: Triển khai xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24/10/2021 09:56

Bộ Công an vừa tổ chức phiên họp thứ 2 bàn về việc triển khai xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trong Công an nhân dân chủ trì Phiên họp.

3-1635044092.jpg

Quang cảnh Phiên họp

Theo Báo cáo tại Phiên họp, việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch xây dựng Đề án được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm cơ sở và tiền đề cho việc xây dựng Nghị quyết về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có nội dung về cải cách tư pháp. Các nội dung về cải cách tư pháp được xây dựng trong Nghị quyết sẽ là những quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng đối với công tác tư pháp và có ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an trong điều tra hình sự, thi hành án hình sự…
 
Phát biểu tại Phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trong Công an nhân dân khẳng định đây là hoạt động rất quan trọng của lực lượng Công an, do đó, các đơn vị cần tập trung trí tuệ, nghiêm túc nghiên cứu, bác bỏ những quan điểm sai trái, có lộ trình phù hợp để việc xây dựng Đề án bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.  
 
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an lưu ý, việc nghiên cứu các chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án phải dành thời gian phù hợp với khối lượng của nội dung các chuyên đề, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tăng cường tổ chức hội thảo để tranh thủ ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học để tổng hợp đưa vào nội dung xây dựng Đề án nhằm bảo đảm khoa học, phù hợp với thực tiễn.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202110/bo-cong-an-trien-khai-xay-dung-de-an-chien-luoc-xay-dung-va-hoan-thien-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-310222/

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Công an: Triển khai xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin