#

Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng

26/05/2019 08:46

"Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng với Quân đội, các cơ quan tư pháp, nội chính, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở...", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận.

2

Hôm nay, 25/5, Đoàn Khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong nhiệm kỳ 2016-2020 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng uỷ Công an Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết Trung ương khoá XII của Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, điểm nổi bật là: Đảng uỷ Công an Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh với quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Coi trọng xây dựng nền an ninh nhân dân với nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân. Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Chủ động, phát hiện đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

"Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đã tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng với Quân đội, các cơ quan tư pháp, nội chính, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng, giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở; góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận.

Đảng uỷ Công an Trung ương đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, đề ra các chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế và đặc điểm, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân; gương mẫu đi đầu, tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh… tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Ông Trần Quốc Vượng đồng thời chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân; gợi mở những vấn đề cần tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Đồng thời, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận những kiến nghị của Đảng uỷ Công an Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các ý đóng góp của thành viên Đoàn Khảo sát; đồng thời tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/bo-cong-an-chi-dao-dieu-tra-xet-xu-nhieu-vu-an-nghiem-trong-454173.html

Bạn đang đọc bài viết "Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng" tại chuyên mục Sự kiện nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin