TS. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN: Nỗ lực hoạt động vì dân, vì công lý, Hội Luật gia VN tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN

12/09/2019 11:15

(Pháp lý) - Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là những quan điểm được thể hiện trong Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo khác; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trong buổi đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 14/8/2015 và đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trong buổi đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 19/1/2018…, các cấp Hội và Hội viên đã đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XII đã đề ra.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như sự lãnh đạo của Đảng đoàn HLGVN và sự nỗ lực phấn đấu của hơn 63.000 Hội viên, nhiệm kỳ XII vừa qua, Hội đã đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp vì dân, vì công lý, vì sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XIII, TS. Nguyễn Văn Quyền (Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV) đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Tạp chí Pháp lý.

Dấu ấn nhiệm kỳ

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, HLGVN đã trải qua một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu và để lại những dấu ấn quan trọng. Chủ tịch có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật của HLGVN nhiệm kỳ vừa qua?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở bám sát và thực hiện nghiêm túc các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Nước..., HLGVN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch HLGVN Nguyễn Văn Quyền trình bày về Luật Trưng cầu ý dân (Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII)
Chủ tịch HLGVN Nguyễn Văn Quyền trình bày về Luật Trưng cầu ý dân (Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII))

Nhiệm kỳ XII, HLGVN đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn và có nhiều ý nghĩa với xã hội. Dấu ấn nổi bật nhất, theo tôi đó là, HLGVN đã chủ trì xây dựng thành công Luật Trưng cầu ý dân được Quốc hội khóa XIII biểu quyết thông qua với tỉ lệ nhất trí cao (86,23% tổng số đại biểu Quốc hội).

Luật Trưng cầu ý dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, có ý nghĩa lớn đối với đời sống chính trị - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp để người dân tham gia vào công việc của Nhà nước, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Luật Trưng cầu ý dân là dự án Luật lớn thứ hai mà HLGVN được Quốc hội tin tưởng giao chủ trì xây dựng thành công trong hai nhiệm kỳ kế tiếp nhau (trước đó là Luật Trọng tài Thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ 85,8% tổng số Đại biểu Quốc hội tán thành). Kết quả này góp phần khẳng định năng lực và uy tín của HLGVN trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản luật nói riêng và trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nói chung.

Bên cạnh việc chủ trì xây dựng thành công Luật Trưng cầu ý dân, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhiệm kỳ qua được đẩy mạnh, có chất lượng hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội địa phương đã tham gia góp ý kiến xây dựng vào gần 90.000 lượt văn bản quy phạm pháp luật (nhiệm kỳ trước là 43.000 lượt văn bản quy phạm pháp luật) và đã tham gia rà soát hơn 28.000 văn bản pháp luật hiện hành, phát hiện những bất cập và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Nhiều hoạt động quốc tế của Hội nhiệm kỳ qua cũng hết sức có ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Hội đã phối hợp với một số tổ chức trong và ngoài nước tổ chức chuỗi Hội thảo quốc tế có nhiều ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có chủ quyền biển đảo. Hội đã phối hợp Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức 02 Hội thảo quốc tế về biển Đông với sự tham gia của nhiều đại biểu trong và ngoài nước. Năm 2018, tại Hội nghị của Hiệp hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP) tổ chức tại In-đô-nê-xi-a, HLGVN đã vận động đưa vào chương trình hội nghị một chủ đề thảo luận về biển Đông: “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực”.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, HLGVN đã vận động được Hội Luật gia dân chủ quốc tế tổ chức hai cuộc hội thảo quốc tế riêng biệt về vấn đề Biển Đông với chủ đề: “Tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông”.

Một dấu ấn rất đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua đó là hoạt động vì dân vì công lý của các cấp Hội. Dấu ấn này được minh chứng sống động qua những con số hết sức ấn tượng. Đó là hơn 500.000 vụ việc được HLG các cấp tư vấn và trợ giúp pháp lý; HLG các cấp tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại gần 28.000 vụ việc; tham gia thực hiện hòa giải thành 110.000 tranh chấp nhỏ.

Đối với công tác cải cách tư pháp, HLG cũng có những đóng góp tích cực. Năm 2015, HLG công bố Báo cáo Chỉ số công lý năm 2015; Chỉ số công lý là công cụ đo lường hiệu quả hoạt động tư pháp trong việc bảo đảm tiếp cận công lý, bình đẳng và bảo vệ quyền của người dân dựa trên phản hồi từ trải nghiệm và quan sát thực tiễn của người dân về hoạt động của hệ thống công quyền do HLGVN đề xuất sáng kiến và được Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hỗ trợ thực hiện. Trên cơ sở đó, HLGVN được Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương giao chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp”.

Nhiệm kỳ XII cũng in dấu ấn với nhiều chương trình phối hợp công tác giữa HLGVN và các cơ quan, tổ chức. Đến nay, HLGVN đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác với một số cơ quan và tổ chức ở Trung ương: Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Liên minh HTX Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam… Việc ký kết các thoả thuận nói trên đã có tác động tích cực và có sự lan toả nhanh chóng. Trên cơ sở các thoả thuận hợp tác này, ở nhiều tỉnh, thành Hội cũng đã ký kết và triển khai các chương trình phối hợp công tác cụ thể với các Sở, Ban, ngành, tổ chức ở địa phương.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác
Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác)

Phóng viên: Theo Chủ tịch, những yếu tố quan trọng nào đã giúp HLGVN đạt được những kết quả đó?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Bên cạnh sự nỗ lực, đoàn kết, tận tâm cống hiến của hơn 63.000 Hội viên Luật gia trong cả nước, thì sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Sự quan tâm đó được thể hiện trong Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị, Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo khác; Bên cạnh đó là các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trong buổi đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 14/8/2015; Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trong buổi đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 19/1/2018. Trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có sự quan tâm về chế độ, chính sách, cho nên các cấp Hội và Hội viên HLG đã đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XII đã đề ra.

Chất lượng Hội viên – yếu tố quyết định

Phóng viên: Được biết, tổng số Hội viên của Hội tính đến thời điểm hiện nay là hơn 63.000 Hội viên, trong đó số Hội viên được kết nạp trong nhiệm kỳ XII là 19.000 Hội viên. Để nâng cao sức mạnh của HLGVN, yêu cầu nâng cao chất lượng Hội viên là rất quan trọng. Nhiệm kỳ qua, HLGVN đã có những biện pháp gì nhằm nâng cao chất lượng Hội viên, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trong nhiệm kỳ, công tác cán bộ Hội và phát triển Hội viên đã được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Đội ngũ cán bộ Hội được tăng cường về số lượng và chất lượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội được quan tâm hơn. Ở Trung ương Hội và nhiều Hội Luật gia tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt chủ trương bố trí cán bộ kết hợp nhiều độ tuổi, bên cạnh những cán bộ cao tuổi, có uy tín, kinh nghiệm công tác Hội và có khả năng kết nối với các cơ quan, tổ chức hữu quan còn có các cán bộ trẻ, năng động, được đào tạo cơ bản, nhiệt tình với công tác Hội. Sự phối kết hợp giữa cán bộ chuyên trách công tác Hội với các cán bộ kiêm nhiệm tiếp tục được tăng cường.

Để nâng cao chất lượng Hội viên, trong nhiệm kỳ vừa qua, HLGVN đã có nhiều biện pháp thực hiện, trong đó bảo đảm chất lượng Hội viên khi kết nạp là rất quan trọng, kết nạp những người đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Hội. Bên cạnh đó, Hội đã ban hành sáu chuẩn mực đạo đức của Hội viên HLGVN. Đây là cơ sở để mỗi Luật gia phấn đấu, rèn luyện và thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, giữ gìn uy tín của Luật gia và góp phần xây dựng truyền thống của HLGVN.

Sáu chuẩn mực đạo đức của Hội viên HLGVN bao gồm: (1) Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì lợi ích của đất nước, lợi ích của Nhân dân; (2) Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; (3) Tận tụy, trách nhiệm, cầu thị, tôn trọng và phục vụ Nhân dân; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn bó, thân thiện; (4) Trung thực, khách quan, liêm chính, chí công, vô tư, tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, công lý, quyền con người, quyền công dân, xây dựng uy tín nghề nghiệp, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin pháp luật; (5) Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và những nhiệm vụ khác được giao; (6) Tham gia tích cực vào việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những Luật gia có nhiều thành tích và cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển của Hội và cho cộng đồng, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thành lập giải thưởng “Luật gia vì cộng đồng” để chọn lựa, công nhận và tôn vinh những Luật gia điển hình, tiên tiến có những đóng góp xứng đáng cho Hội và cộng đồng. Giải thưởng lần đầu tiên được trao năm 2016, sẽ được thực hiện để động viên khích lệ các Hội viên Luật gia tiêu biểu.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường ký thỏa thuận hợp tác.)

Bài học tham gia xây dựng pháp luật

Phóng viên: Được biết trong các khóa Quốc hội gần đây, số lượng Đại biểu Quốc hội là Hội viên của HLGVN ngày càng nhiều. Hiện tại, Quốc hội khóa XIV có 55 Đại biểu Quốc hội là Hội viên Hội Luật gia. Chủ tịch có thể cho biết, các đại biểu là Luật gia đã có những đóng góp như thế nào trong hoạt động của Quốc hội?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trong Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là Luật gia là những người có chuyên môn về pháp luật hoặc đang công tác trong các cơ quan pháp luật. Kiến thức và chuyên môn của họ là cơ sở tốt nhất cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của đại biểu như xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi nhận thấy, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ĐBQH là Luật gia đã thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm, sự thận trọng, chính xác khi phát biểu ý kiến của mình đóng góp vào các hoạt động Quốc hội. Có thể nói, ĐBQH là Luật gia đóng góp rất lớn cho hoạt động lập pháp, góp phần nâng cao vị thế và khẳng định tầm quan trọng của Luật gia Việt Nam với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Phóng viên: Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 90.000 văn bản quy phạm pháp luật được HLG các cấp góp ý kiến xây dựng. Đây quả là con số rất ấn tượng. Vậy HLG đã có giải pháp gì để đạt được kết quả đó?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được HLGVN và HLG các cấp đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, HLG đã chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, thu hút được nhiều Luật gia, chuyên gia có trình độ, có uy tín và kinh nghiệm tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, toạ đàm góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật do Hội tổ chức. Tăng cường phối hợp giữa Trung ương Hội với các tỉnh, thành Hội và các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội để thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Hội chủ trì, tổng hợp được ngày càng nhiều hơn ý kiến đóng góp có chất lượng của đội ngũ Luật gia trong cả nước tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản luật, các chương trình, đề án quan trọng. Đồng thời, HLGVN đã tham gia tích cực và có trách nhiệm cao vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật được phân công hoặc do các cơ quan đề nghị. Bên cạnh đó, Hội cũng chủ động, tích cực đề xuất với Đảng và Nhà nước các sáng kiến, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; gắn công tác tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật với các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát và phản biện xã hội, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý do các cấp Hội thực hiện.

 Hội Luật gia Việt Nam chú trọng hoạt động hợp tác quốc tế (trong ảnh là buổi kí kết hợp tác giữa HLGVN và HLG Liên Bang Nga dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước).
Hội Luật gia Việt Nam chú trọng hoạt động hợp tác quốc tế (trong ảnh là buổi kí kết hợp tác giữa HLGVN và HLG Liên Bang Nga dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước).)

Kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Phóng viên: Để đạt được những thành tựu tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới – nhiệm kỳ 2019-2024, HLGVN cần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nào?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Trong 5 năm tới, theo dự báo của Đảng và Nhà nước ta, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển vẫn là xu thế lớn. Tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa. 5 năm tới cũng là thời gian toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực phấn đấu kết thúc thắng lợi việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và quán triển, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tình hình đó sẽ tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của HLGVN. Trong nhiệm kỳ khóa XIII, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản như có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước… thì cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có khó khăn về biên chế, tài chính và điều kiện làm việc của các cấp Hội. Trên cơ sở Kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp HLGVN phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức HLGVN vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ Luật gia Việt Nam theo sáu chuẩn mực đạo đức của Hội viên HLGVN, trong đó, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý, phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

 Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” tại TP.HCM tháng 11/2017 (ảnh: Các đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm).
Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” tại TP.HCM tháng 11/2017 (ảnh: Các đại biểu dự hội thảo chụp hình lưu niệm).)

Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò của HLGVN với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng thời mở rộng và tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát và phản biện xã hội, thực hiện chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực pháp luật.

Tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa HLGVN với Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp Hội Luật gia Châu Á - Thái Bình Dương (COLAP), Hiệp hội Luật gia các nước ASEAN (ALA), Hội Luật gia các nước và các tổ chức quốc tế khác mà hội đã có mối quan hệ; chủ động mở rộng mối quan hệ với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ trên thế giới, động viên người Việt Nam là Luật gia định cư ở nước ngoài tham gia các hoạt động xây dựng đất nước.

Phóng viên: Những cảm nghĩ và trăn trở của Chủ tịch trước thềm Đại hội cũng như kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của HLGVN?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Tôi tin rằng, với truyền thống và thành tích của HLGVN gần 65 năm qua, với vị thế, đặc trưng riêng của mình, trong nhiệm kỳ mới, các cấp HLGVN sẽ tiếp tục chủ động, phát huy những thế mạnh của mình để hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị cấp ủy và chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để Hội có đủ điều kiện mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động. Đề nghị Quốc hội tiếp tục tin tưởng giao cho HLGVN chủ trì xây dựng một số dự án Luật; Đề nghị Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Hội, tạo điều kiện để các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước thềm Đại hội XIII, tôi kêu gọi và mong muốn hơn 63.000 Hội viên của HLGVN đoàn kết một lòng, sáng tạo, năng động, cống hiến vì dân, vì công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo thống kê, đến nay HLG có hệ thống tổ chức hội gồm: 63 Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 52 Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội; 483 Hội Luật gia các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó có 22 Chi Hội được thành lập mới trong nhiệm kỳ; 671 Chi hội Luật gia trực thuộc Hội luật gia các tỉnh, thành phố, trong đó có 91 Chi hội Luật gia được thành lập mới trong nhiệm kỳ; hơn 2500 Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn, trong đó có 561 Chi hội Luật gia thành lập mới trong nhiệm kỳ.

Tổng số Hội viên của Hội tính đến nhiệm kỳ này đã tăng vượt bậc (hơn 63.000 Hội viên), chỉ riêng giai đoạn 2014-2019, số Hội viên được kết nạp mới là con số hơn 19.000 Hội viên.


Với những thành tích quan trọng, Hội Luật gia Việt Nam đã ba năm liên tiếp (2016, 2017, 2018) được Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng cờ thi đua là đơn vị đi đầu trong công tác đấu tranh, vận động bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhóm PV Nội chính (thực hiện)

 

 

 

 

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin