Trái phiếu khác gì cổ phiếu?

Trái phiếu và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư chứng khoán phổ biến trên thế giới, tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ trái phiếu khác gì cổ phiếu?

Khái niệm trái phiếu và cổ phiếu

Hầu hết các nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán đều phân vân không biết nên lựa chọn đầu tư vào trái phiếu hay cổ phiếu. Trên thực tế, thị trường ghi nhận có những người chỉ đầu tư vào cổ phiếu, ngược lại có người chỉ tập trung vào trái phiếu. 

Trái phiếu là loại chứng khoán quy định nghĩa vụ nợ của cơ quan phát hành trái phiếu (doanh nghiệp hoặc chính phủ) đối với người sở hữu trái phiếu. Người mua và sở hữu trái phiếu còn được gọi là trái chủ. Trái chủ được chi trả một khoản tỷ lệ lợi suất nhất định và hoàn toàn không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu và lợi lợi ích của của người nắm giữ cổ phiếu đối với một phần vốn của doanh nghiệp phát hành. Không giống trái phiếu, các cổ đông có thể được hưởng cổ tức được chia (không cố định) và phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ phiếu được chia thành nhiều loại khác nhau như cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu ghi danh, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu vô danh, cổ phiếu ưu đãi...

Trái phiếu khác gì cổ phiếu?

3-1678938658.jpg

Cổ phiếu và trái phiếu có nhiều điểm khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Trái phiếu và cổ phiếu là hai hình thức đầu tư khác nhau nhưng giữa chúng vẫn có những điểm giống nhau nhất định như: 

Đều là loại hình đầu tư chứng khoán, trong đó nhà đầu tư cần bỏ ra một số vốn nhất định để sở hữu. Nhà đầu tư đều có thể bán thu hồi vốn hoặc thay đổi hình thức đầu tư ở bất cứ thời điểm nào. Với cả cố phiếu và trái phiếu, nhà đầu tư đều phải đối mặt với rủi ro trong trường hợp doanh nghiệp hoặc tổ chức gặp khó khăn về tài chính hay có nguy cơ phá sản.

Người mua bán trái phiếu hay cổ phiếu đều phải tuân theo một số quy định chung của thị trường chứng khoán cũng như quy định của nhà nước và Bộ tài Chính. 

Sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

Để phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, nhà đầu tư có thể dựa vào các yếu tố sau:

Bản chất: trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ, người sở hữu là chủ nợ. Trong khi đó, cổ phiếu là chứng chỉ góp vốn, người sở hữu là cổ đông. 

Lãi suất: Cổ phiếu không có lãi suất, trong khi trái phiếu có 2 loại lãi suất là trả lãi định kỳ và không định kỳ.

Thời gian đáo hạn: Cổ phiếu không có thời gian xác định. Khi nào còn cầm cổ phiếu, nhà đầu tư còn có thể sinh lời. Còn trái phiếu có thời hạn xác định do doanh nghiệp/chính phủ quy định.

Lợi nhuận: Cổ phiếu phụ thuộc lợi nhuận của doanh nghiệp. Doanh nghiệp càng làm ăn phát đạt, cổ đông càng được trả nhiều lợi tức, cổ phiếu trong tay càng có giá và ngược lại. Trong khi đó, trái phiếu chỉ có một mức giá cố định cùng với một mức lãi suất ban đầu đã quy định.

Quyền lợi đi kèm: Cá nhân sở hữu cổ phiếu nắm một phần quyền sở hữu của doanh nghiệp. Do đó, các cổ đông có một số quyền điều hành nhất định với doanh nghiệp, như bỏ phiếu bầu cử các chức vụ trong ban quản trị chẳng hạn. Người mua trái phiếu chỉ là người cho vay, nên họ không có các quyền điều hành tương tự.Khả năng phát hành: Những đối tượng được phát hành cổ phiếu là các công ty cổ phần, còn Công ty cổ phần nhà nước, trách nhiệm hữu hạn sẽ được quyền phát hành trái phiếu.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin