#

Phổ biến kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 22 ngành Quản lý Nhà nước.

27/01/2021 08:28

Sáng ngày 26/01/2021, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Khoa Quản lý Nhà nước tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp khóa 22 ngành Quản lý Nhà nước.

Tham dự buổi hướng dẫn có PGS.TS. Văn Tất Thu - Chủ nhiệm khoa cùng tập thể cán bộ, giảng viên khoa Quản lý Nhà nước và sinh viên khóa 22.

PGS.TS. Văn Tất Thu – Chủ nhiệm khoa QLNN phổ biến kế hoạch.

Tại buổi phổ biến, PGS.TS.Văn Tất Thu – Chủ nhiệm khoa QLNN cho biết, Thực tập cuối khóa là một khâu quan trọng của quá trình đào tạo Đại học trước khi viết Khóa luận tốt nghiệp, nhằm giúp sinh viên được tiếp xúc thực tế với các hoạt động về Quản lý Nhà nước. Trên cơ sở đó củng cố kiến thức đã học trong trường. Thông qua thực tập cuối khóa sinh viên có cơ hội thu thập các tài liệu, tư liệu, thông tin làm quen với môi trường làm việc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức ngoài nhà nước, vận dụng những kiến thức đã học tiến hành thực tập, thực hành làm cơ sở cho viết Khóa luận tốt nghiệp và tiếp cận phương pháp nghiên cứu khoa học sau khi tốt nghiệp.

Trong quá trình thực tập tại cơ sở, sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu. Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế quản lý của các cơ sở thực tập, thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên của cơ sở, không được tự động giải quyết công việc không được sự cho phép của cơ sở thực tập. Chủ động liên hệ với người quản lý, hoặc cán bộ nhân viên phụ trách để tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động và các chủ trương, chế độ chính sách, cơ chế quản lý của nội bộ cơ sở. Sinh viên phải giữ vững phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong nghề nghiệp và văn hóa ứng xử với cán bộ nhân viên ở cơ sở và khách của cơ sở. Chủ động tham gia tích cực các hoạt động do cơ sở yêu cầu và phong trào của cơ sở tổ chức. Chịu sự quản lý nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn và Khoa. Thời gian thực tập 1 tháng dự kiến từ 26/02/2021 đến 26/03/2021.

PGS.TS. Văn Tất Thu – Chủ nhiệm khoa QLNN phổ biến kế hoạch.

Điều kiện viết khóa luận là sinh viên đạt điểm trung bình cuối khóa từ 7.0 trở lên, phải hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp và được Khoa đánh giá thông qua là đạt yêu cầu, có bản đăng ký. Sau khi được thầy hướng dẫn thông qua phải in vi tính sạch đẹp đóng bìa thành 07 bản nộp Khoa (1 bản lưu khoa, 1 bản chuyển sang thư viện, 1 bản chuyển cho giáo viên hướng dẫn, 1 bản chuyển cho giáo viên phản biện, 1 bản gửi cho Chủ tịch Hội đồng, 1 bản gửi thư ký Hội đồng, 1 bản sinh viên giữ). Thời gian nộp khóa luận ngày 10/05/2021.

Nhà trường khuyến khích sinh viên viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Để bảo vệ Khóa luận, sinh viên phải nộp cho Khoa 7 bản bằng tiếng Việt, 7 bản bằng tiếng Anh. Sinh viên bảo vệ Khóa luận bằng tiếng Anh được cộng thêm 1 đến 3 điểm (ngoài phần đánh giá về tiếng Việt) tổng số điểm là 10. Điểm bằng tiếng Anh được tính theo hệ số vào điểm tiếng Anh của toàn khóa. Khóa luận bảo vệ tiếng Anh sẽ được ghi vào bằng tốt nghiệp.

Tin - Ảnh: Thu Trang

Bạn đang đọc bài viết "Phổ biến kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp Khóa 22 ngành Quản lý Nhà nước." tại chuyên mục Thông tin cần biết. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin