Masan Group tiếp tục được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2023

30/06/2023 18:02

Ngày 29-6-2023, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2023 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards – CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh ở cả hai hạng mục: Quản lý Tài nguyên bền vững và Nền tảng Quản trị rủi ro nổi bật.

Sự gia tăng giám sát từ các nhà đầu tư, sự thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng và khách hàng, thay đổi về chính sách công đã khiến các tiêu chuẩn về ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trở thành tất yếu đối với doanh nghiệp. Từ đó, ESG đã trở thành trụ cột giúp doanh nghiệp tăng trưởng ở nấc thang cao nhất là Bền vững. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và thực hành rất tốt các yêu cầu về phát triển bền vững và đạt được nhiều kết quả khả quan.

 

Tập đoàn Masan đạt 2 hạng mục trong Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023

Tập đoàn Masan đạt 2 hạng mục trong bảng xếp hạng top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững nẵm 2023

 Nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư đã tổ chức bình chọn cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Doanh nghiệp được bình chọn vào bảng xếp hạng đáp ứng các tiêu chí về: tăng trưởng ổn định, bảo vệ môi trường, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất các tỉnh có nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động, góp phần tạo ra công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội thường xuyên được thực hiện trên khắp cả nước như: ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An; các chiến sĩ đang canh giữ biên cương, biển đảo Việt Nam thông qua Quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ Quốc", hỗ trợ các hộ nghèo thông qua "Quỹ vì người nghèo" ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh…

Masan Group nhận giải Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023 - Ảnh 3.

Việc Masan tích hợp ESG vào kế hoạch chiến lược cũng giúp quản trị rủi ro tốt hơn. Yếu tố G (Corporate Governance - Quản trị Doanh nghiệp) được đánh giá rất cao khi quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Masan đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc đánh giá các quy trình quản lý quản trị. Công ty cũng liên tục cập nhật bộ quy chế về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và thiết lập những chuẩn mực hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, bảo tính khách quan trong các quyết định quan trọng.

Thực hiện trách nhiệm đối với môi trường

Là tập đoàn đa ngành, Masan cùng các công ty thành viên là những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực thiết yếu có ảnh hưởng sâu rộng đến hơn 100 triệu người Việt Nam như: bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh, thịt mát và thịt chế biến có thương hiệu, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và vật liệu công nghiệp công nghệ cao. Masan ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.