#

Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị nhân sự doanh nghiệp; Quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính & đơn vị sự nghiệp; Kỹ năng soạn thảo văn bản theo các quy định mới nhất.

11/06/2020 11:40

GIẢNG VIÊN

Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị nhân sự doanh nghiệp; *Quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính & đơn vị sự nghiệp; * Kỹ năng soạn thảo văn bản theo các quy định mới nhất.

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về Quản trị nhân sự doanh nghiệp; Quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính & đơn vị sự nghiệp; Kỹ năng soạn thảo văn bản theo các quy định mới nhất.

- Giúp các cơ quan, tổ chức và học viên nắm bắt được những điểm mới, những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Bộ Luật Lao động mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CBCCVC và Người lao động.

- Hướng dẫn các kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức; kỹ năng soạn thảo Hợp đồng lao động, các Hợp đồng làm việc….phù hợp với quy định mới và theo tình hình thực tế.

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Những vấn đề Doanh nghiệp cần lưu ý khi thực hiện Bộ Luật Lao động mới.

Ngày 20/11/2019, Quốc hội khoá 14 đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Bộ luật Lao động có 17 chương, 220 điều, đã thể hiện được 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động và 6 điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động, cụ thể:

Chế định về Hợp đồng lao động (HĐLĐ) bảo vệ quyền lợi tốt hơn đối với người lao động (NLĐ), do vậy người học được hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận diện về HĐLĐ, cách thức soạn thảo HĐLĐ đúng quy định nhằm giảm thiểu tối đa những thắc mắc, khiếu nại có thể dẫn đến tranh chấp lao động:

Nâng cao sự hiểu biết về nghĩa vụ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) để thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, những vấn đề mà NSDLĐ cần lưu ý không được làm đối với NLĐ.

Chuyên đề 2: Kỹ năng soạn thảo văn bản theo quy định mới.

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (TẢI) ngày 05/3/2020 của Chính phủ là nghị định quy định chi tiết về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư theo nguyên tắc công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật.

Việc tham gia học tập chuyên đề này sẽ giúp cho học viên hiểu một cách thống nhất trong việc soạn thảo, quản lý văn bản, lập hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức. Theo đó, mọi người sẽ nắm rõ quy định “Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Giúp học viên nắm bắt được những điểm mới trong NĐ 30/CP, sẽ biết được theo quy định mới có bao nhiêu loại văn bản hành chính và biết cách soạn thảo các loại văn bản theo đúng tên gọi từng loại văn bản, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chuyên đề 3: Quản trị nhân sự trong Doanh nghiệp.

Quản trị nhân sự đóng một vai trò quan trọng, tạo ra sức mạnh phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản trị nhân sự không phải là một công việc dễ dàng khi nó yêu cầu sự hài hòa giữa lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, sự hiệu quả trong quá trình tuyển dụng, thu hút, đào tạo và phát triển đội ngũ cũng như sự khéo léo trong việc xây dựng tính đoàn kết trong doanh nghiệp. Quản trị nhân sự càng khó khăn phức tạp hơn nữa đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp start-up bởi sự hạn chế về nhiều nguồn lực.

Đây là công việc khó khăn và phức tạp vì con người là một thực thể rất phức tạp. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, họ khác nhau về năng lực làm việc, sở thích nguyện vọng về hoàn cảnh cá nhân… Trong mỗi con người luôn vận động và thay đổi, thậm chí đôi khi trong mỗi con người có những mâu thẫu trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì vậy hiểu và đánh giá đúng về mỗi con người là không dễ dàng. Và cũng chính vì vậy học viên cần nắm những nguyên tắc và nội dung cơ bản của công việc này.

Hướng dẫn học viên kỹ năng lập kế hoạch đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự làm việc lâu dài cho DN, xây dựng các chính sách phù hợp thực tế và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, nhằm giữ chân nhân viên giỏi và thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của DN.

Chuyên đề 4: Công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy tại các cơ quan, đơn vị nói riêng, xét cho cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu suất công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tức là quyết định bởi con người. Vì thế, công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp vô cùng quan trọng.

Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 có rất nhiều vấn đề mới và có nhiều điều thay đổi, đặc biệt là chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng; phương thức tuyển dụng CCVC, cách thức ký Hợp đồng làm việc đối với viên chức; thay đổi việc xếp loại công chức và cách đánh giá viên chức….., đội ngũ trực tiếp làm công tác tổ chức nhân sự rất cần cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và tiếp cận nhanh với những nội dung mới thay đổi để thực thi đúng và có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

III. ĐỐI TƯỢNG

- Cán bộ quản lý tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Pháp chế, và CBNV có liên quan.

- Các cá nhân khác có liên quan có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác.

IV.THỜI GIAN HỌC: Mỗi chuyên đề tối thiểu học 1 ngày.

V. HỌC PHÍ: 1.000.000 VND/ học viên/ Khóa học (theo từng chuyên đề)

VI. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỌC PHÍ:

• Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng :

  • Chủ tài khoản: Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế
  • Số TKNH: 200014851093250 Tại Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu VN
    ( Eximbank ) - Sở giao dịch 1, Tp.HCM.

VII. CÁCH THỨC:
1/ Đăng ký trực tiếp tại Viện IBLA 226 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. HCM
Tel: 028. 39326606
Hotline: 0392884955/ 0586589575 ( Cô Kim Chi)
Email: info@ibla.org.vn
Website: www.ibla.org.vn

2/ Các Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ quản lý, CB, NV trực tiếp đảm nhiệm các vị trí công việc theo các chuyên đề trên đề nghị liên hệ theo các thông tin, địa chỉ và số điện thoại trên.

VIII. CẤP CHỨNG NHẬN:

Kết thúc mỗi khóa học, Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Viện khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế (IBLA).

Theo doanhtri.net

Nguồn bài viết: http://doanhtri.net/tin-khoa-boi-duong-nghiep-vu-quan-tri-nhan-su-doanh-nghiep--quan-ly-nhan-su-tai-cac-co-quan-hanh-chinh---don-vi-su-nghiep--ky-nang-soan-thao-van-ban-theo-cac-quy-dinh-moi-nhat--d65945.html

Bạn đang đọc bài viết "Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản trị nhân sự doanh nghiệp; Quản lý nhân sự tại các cơ quan hành chính & đơn vị sự nghiệp; Kỹ năng soạn thảo văn bản theo các quy định mới nhất." tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin