Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng quyết định thành công của tỉnh Quảng Ninh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng đúng mức công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất và ý chí đổi mới sáng tạo. Đây là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của tỉnh.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng quyết định thành công của tỉnh Quảng Ninh   - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn vừa có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn kết phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng- an ninh

Báo cáo với đoàn công tác về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác khác, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ: Tỉnh Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương. 

Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy dân chủ, đổi mới sáng tạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém, sai phạm được chỉ ra qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra; giữ vững sự ổn định, đoàn kết để phát triển; không chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí với những kết quả bước đầu đạt được, luôn chủ động nhận ra và quyết tâm, quyết liệt giải quyết các mâu thuẫn, thách thức nảy sinh quá trình phát triển.

Quảng Ninh đã thực hiện gắn kết chặt chẽ và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên và đã đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Nổi bật là Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khoa học, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số trong 7 năm liên tiếp (2016-2022), trong đó có 3 năm 2020, 2021, 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19, lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới. 

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, hết năm 2022 ước đạt 269.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 8.200 USD (cao nhất ở khu vực phía bắc); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 năm (2020, 2021, 2022) đạt 156.263 tỷ đồng (trong đó thu nội địa đạt 117.807 tỷ đồng, chiếm 75,4%), tăng bình quân khoảng 10%/năm và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Quảng Ninh đã hoàn thành, đưa vào khai thác đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cầu Tình Yêu cùng nhiều công trình chiến lược khác... tạo bước đột phá mới của nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng và hợp tác hội nhập quốc tế, mở ra cơ hội và không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng, miền. Đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại, văn minh gắn với đô thị hóa hài hòa, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân, cư dân nông thôn; đồng thời hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và chuyển sang giai đoạn xây dựng và triển khai theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đến nay, diện mạo, cảnh quan ở các địa phương thay đổi từng ngày. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao và bảo đảm chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, nhất là trong phòng, chống dịch vừa qua.

Trong bối cảnh có nhiều thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và năng lực hội nhập quốc tế.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng quyết định thành công của tỉnh Quảng Ninh   - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký báo cáo với đoàn công tác - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Ghi nhận kết quả nổi bật của Quảng Ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc trong việc quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở để triển khai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

Chú trọng đúng mức công tác tổ chức xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kỷ cương, kỷ luật, giữ vững ý chí đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và cán bộ chiến lược có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới; là tiền đề quan trọng quyết định sự thành công của Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ - một cực tăng trưởng của khu vực phía bắc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng tình với các mục tiêu tỉnh Quảng Ninh đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện và đầu mối giao thông quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 10%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, năm 2023 - năm bản lề của cả nước, của địa phương trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Với nền tảng, lòng quyết tâm, tinh thần khát vọng và những cơ hội mà địa phương đang có, đồng chí tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là tiền đề quan trọng quyết định thành công của tỉnh Quảng Ninh   - Ảnh 3.

Đồng chí Trương Thị Mai đồng tình với các mục tiêu tỉnh Quảng Ninh đặt ra trong giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại... Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Trong phát triển KT-XH, đồng chí lưu ý khi đã chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân thì phải gắn chặt với quá trình đô thị hóa, hạ tầng đồng bộ để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân. Cùng với đó, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Nhắc nhở muôn việc thành bại là do công tác cán bộ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh Quảng Ninh đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng- khâu then chốt và then chốt của then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đồng chí yêu cầu tỉnh tiếp tục chú trọng làm tốt, chăm lo cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. 

Quan tâm toàn diện cho công tác xây dựng Đảng: quản lý và phát triển đảng viên, quản lý cán bộ; tiếp tục sơ kết, tổng kết các mô hình tổ chức, góp thêm kinh nghiệm cho cả nước; tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc để chuyển đổi mô hình chính quyền đô thị phù hợp với giai đoạn mới; bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế./.

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin