Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ưu tiên đặt chất lượng dự án Luật lên hàng đầu

16/11/2023 19:19

Cho ý kiến với Báo cáo về một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng 15/11, các ý kiến thống nhất với việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là dự án Luật rất quan trọng, rất hệ trọng cho nên phải đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu.

1-1700129023.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp

Đề xuất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật

Trình bày Báo cáo tóm tắt về một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến 49 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu, 16 ý kiến tranh luận tại hội trường và 17 ý kiến góp ý bằng văn bản, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Qua tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội cho thấy, có 4/26 nội dung ý kiến đại biểu Quốc hội tương đối tập trung; 15/26 nội dung có ít ý kiến đại biểu Quốc hội tham gia, chưa rõ xu hướng ý kiến, ý kiến tham gia còn phân tán, chưa thống nhất; 7/26 nội dung không có ý kiến đại biểu Quốc hội tham gia.

Do vậy, về phương án chính sách thể hiện tại dự thảo Luật, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, có 6/26 nội dung đã tiếp thu gọn còn một phương án; 14/26 nội dung còn có 22 phương án; 01/26 nội dung cần có thông tin làm rõ; 5/26 nội dung Đảng đoàn Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền.

2-1700129031.jpg

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường, các quy định tại dự thảo Luật đã được tiếp tục hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, ý kiến về nhiều nội dung chính sách lớn có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường cũng cho thấy, có 05/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án Luật tại Kỳ họp thứ 6; trong khi đó, 06/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo Luật nhưng phải bảo đảm chất lượng, 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật một cách thấu đáo nhất, cân nhắc cẩn trọng việc thông qua dự án Luật khi còn quá nhiều ý kiến khác trong trong dự thảo Luật. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chưa thông qua dự án Luật tại kỳ họp này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh với vai trò hết sức quan trọng của Luật Đất đai, chất lượng của dự án Luật là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu, tránh trường hợp Luật sau khi ban hành nếu có bất cập sẽ gây nhiều tác động và hệ lụy đối với các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Các dự thảo Nghị định và văn bản hướng dẫn Luật cũng cần thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm có hiệu lực cùng lúc với hiệu lực thi hành của Luật sau khi được ban hành, nhất là một số nội dung mới về giá đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất... cần có quy định chi tiết để chính sách của Luật đi vào cuộc sống.

3-1700129032.jpg

Thảo luận tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, một số Ủy ban của Quốc hội để tiếp thu, giải trình và báo cáo các nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời bày tỏ với Báo cáo một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc cũng tán thành với đề xuất của Thường trực Ủy ban Kinh tế về việc chưa thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Sáu nhằm tiến hành thận trọng, thực hiện theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, qua lấy ý kiến của Nhân dân, các phát biểu của đại biểu Quốc hội tại hội trường và tổ đã lọc ra được những vấn đề này. Tuy nhiên, do thời gian phát biểu ở hội trường và tổ cũng không nhiều, nhiều nội dung chưa được phát biểu, đề cập đến. Do vậy, cần phải tổng hợp thêm các nội dung để bảo đảm được tính toàn diện.

4-1700129032.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp

Ưu tiên đặt chất lượng lên hàng đầu

Nêu rõ, dự án luật này được sự quan tâm rất lớn của đại biểu, thảo luận tại hội trường đã có 49 đại biểu phát biểu, 16 đại biểu tranh luận và 72 đại biểu đăng ký nhưng chưa có thời gian để phát biểu, chứng tỏ còn rất nhiều vấn đề cần quan tâm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng việc chưa thông qua phải thận trọng, thực hiện theo Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đạt yêu cầu cao về chất lượng và không chạy theo số lượng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường tán thành trình Quốc hội điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ Kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp tiếp theo để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh một cách chắc chắn, thận trọng đối với dự thảo Luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng lưu  ý một số vấn đề về quy trình. Một là Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này; đề nghị Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với cơ quan chuẩn bị dự thảo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật và các tài liệu sẽ hoàn thiện để gửi kèm theo báo cáo để trình Quốc hội.

5-1700129032.jpg

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp

Hai là, hiện nay Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không có quy định về quy trình xem xét thông qua dự án luật tại 4 kỳ họp mà chỉ có quy trình tại 1 kỳ họp, 2 kỳ họp, 3 kỳ họp. Tuy nhiên khoản 6 của Điều 76 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định trong trường hợp dự thảo Luật chưa được thông qua hoặc mới được thông qua một phần thì Quốc hội xem xét, quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, về mặt nguyên tắc thẩm quyền là của Quốc hội quyết định việc chuyển sang kỳ họp tiếp theo. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cần báo cáo rõ về quy trình tiếp theo đối với dự án luật này để có căn cứ thống nhất cho các cơ quan thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổ chức nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, lưu ý thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 75, khoản 4 và khoản 5 Điều 76 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc cơ quan trình dự án có ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự thảo Luật. Trong đó nêu rõ những vấn đề có ý kiến khác với dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp dự kiến thông qua dự án luật, trường hợp cơ quan trình dự án, dự thảo có ý kiến khác thì báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Ủy ban Kinh tế tiếp tục phát huy vai trò chủ trì chỉnh lý, tổ chức công việc một cách khoa học, phối hợp hiệu quả với các cơ quan và tập trung trí tuệ, công sức, có quan điểm, chính kiến rõ ràng, dứt khoát về các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, chú trọng rà soát tổng thể dự án Luật để đảm bảo tính thống nhất trong chính nội tại của dự án luật này và thống nhất với các luật có liên quan.

6-1700129032.jpg

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận nội dung thảo luận

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ, giải trình kỹ lưỡng những nội dung để có dự án Luật tốt nhất. Nhấn mạnh đây là dự án Luật rất quan trọng, rất hệ trọng cho nên phải đặt ưu tiên chất lượng lên hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo tiếp thu, giải trình; Tổng Thư ký Quốc hội sớm ban hành văn bản thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan có căn cứ thực hiện./.

Bạn đang đọc bài viết "Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ưu tiên đặt chất lượng dự án Luật lên hàng đầu" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin