Huyện Phú Xuyên – Hà Nội: Tiếp tục giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công

19/04/2024 11:09

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công của thành phố Hà Nội là 81.033 tỷ đồng (gấp 1,72 lần so với đầu năm 2023); trong đó đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 36.100 tỷ đồng (gấp 2,24 lần so với kể hoạch năm 2023 giao đầu năm). Dự báo năm 2024 là năm nhiều thách thức, khó khăn đối với thành phố về tỷ lệ giải ngân, về huy động nguồn vốn, về những khó khăn, vướng mắc trong nhiều năm trước chuyển sang.

Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan phải có giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 ở cấp thành phố và cấp huyện. Trong đó, tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm của thành phố và các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2024. Trước mắt, hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kéo dài sang năm 2024; phấn đấu hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, đảm bảo tiến độ mục tiêu, chất luợng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp của từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; phân công rõ trách nhiệm chi đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, phải đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án. Tỷ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm. Theo đó, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

Để đạt được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện các công trình trọng điểm và các dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân theo từng tháng, chi tiết từng dự án, hoàn thành trong tháng 1/2024, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Tại huyện Phú Xuyên; với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kết quả giải ngân năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến 09/01/2024 đã giải ngân được 1.281 tỷ 304 triệu đồng; Tỷ lệ giải ngân đạt 93% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Trong đó, vốn ngân sách thành phố sau khi điều chỉnh là 92 tỷ 374 triệu đồng cho 04 dự án, trong đó 03 dự án chuyển tiếp 01 dự án khởi công mới năm 2023. Đến giữa tháng 1/2024 huyện đã giải ngân được gần 1.375 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 99% kế hoạch vốn được giao năm 2023.; Tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023 sau điều chỉnh. Đối với nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ sau khi điều chỉnh là 1.290 tỷ 607 triệu đồng cho 129 dự án (Chuyển tiếp 108 dự án; Khởi công mới năm 2023 là 21 dự án). Trong năm 2023 số dự án hoàn thành, quyết toán là 93/122 dự án. Bước sang năm 2024, tại kỳ họp thứ 14 ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trường đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện Phú Xuyên; Nghị quyết về cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025 huyện Phú Xuyên; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về việc chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 sang năm 2024. UBND huyện đề nghị thống nhất, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 36 dự án.

1-1713516580.jpg
2-1713516587.png

Để giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công. UBND huyện Phú Xuyên đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong thời gian tới. Cụ thể, Phú Xuyên sẽ xây dựng phương án triển khai thực hiện dự án phù hợp với dự báo nguồn thu. Trong trường hợp nguồn vốn cho đầu tư không đảm bảo, sẽ rà soát các dự án đầu tư cho phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Đăng Công
Bạn đang đọc bài viết "Huyện Phú Xuyên – Hà Nội: Tiếp tục giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công" tại chuyên mục Thông tin đầu tư. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin