Huyện Ba Vì (Hà Nội): Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công

20/04/2024 14:20

Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư (gồm các dự án mới và chuyển tiếp) để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh thủ tục đầu tư giai đoạn thực hiện của dự án: phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Đối với các huyện, thị xã tập trung, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phổ hỗ trợ mục tiêu chưa được phân bổ kế hoạch vốn từ đầu năm 2024, đảm bảo đủ điều kiện phân bổ tại kỳ họp HĐND thành phố tháng 3/2024. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, các dự án chuyển tiếp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi của năm 2024. Do vậy, các chủ đầu tư tập trung triển khai các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp không đảm bảo tiến độ, phải chủ động báo cáo thành phố từ sớm để có chỉ đạo và điều hành nguồn vốn phù hợp. Các đơn vị chịu trách nhiệm về việc không thực hiện theo tiến độ, dẫn đến dư cân đối nguồn vốn cho dự án trong kế hoạch năm 2024.

Đặc biệt, các đơn vị phải nâng cao trách nhiệm, tính chủ động, quyết liệt, năng lực trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công của chủ đầu tư. Nhận diện rõ vấn đề, rõ vướng mắc, rõ địa chỉ giải quyết và chủ động phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất các biện pháp khắc phục đối với các khó khăn vượt thẩm quyền. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án; quản lý chặt chẽ dự án, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; rà soát kỹ đối với các dự án có kế hoạch vốn năm 2023 không giải ngân hết (tính đến ngày 31/01/2024). Thành phố chỉ xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án tại Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công trên cơ sở các đơn vị báo cáo, chứng minh dự án đủ điều kiện kéo dài vốn. Hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay khi có khối lượng thực hiện của dự án và yêu cầu thực hiện việc thanh toán theo thứ tự các nguồn vốn.

Đối với các dự án sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu yêu cầu các địa phương cân đối, bố trí đủ kế hoạch phần vốn ngân sách cấp huyện để đổi ứng cho các dự án xác định hoàn thành trong năm 2024 và các dự án khác theo tiến độ phê duyệt, không được để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương và ngân sách cấp thành phố ngay từ đầu năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, có cam kết và chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân đồng thuận và chấp hành tốt chính sách, chủ trương của Nhà nước. Tại huyện Ba Vì, công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực; tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 sau điều chỉnh là 2.501,023 tỷ đồng, số vốn giải ngân năm 2023 là 2.432,699 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 96,4%). Tại kỳ họp thứ 19, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025 huyện Ba Vì; Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện Ba Vì. Nghị quyết phê chuẩn cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách cấp huyện và cấp xã năm 2023 sang năm 2024. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách Thành phố hỗ trợ.

1-1713770406.jpg

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội, phát huy những kết quả đạt được; Ba Vì tiếp tục tăng cường theo dõi, chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án; thực hiện các thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; thực hiện bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo đúng quy định của pháp luật từ đó tạo đà phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Phương Xuyến
Bạn đang đọc bài viết "Huyện Ba Vì (Hà Nội): Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công" tại chuyên mục Thông tin đầu tư. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin