#

Dấu ấn của một Quốc hội đổi mới, vì dân qua 2 kỳ họp đầu tiên

(Pháp lý) - Quốc hội khóa XIV đã trải qua 2 kỳ họp mang đậm dấu ấn của một Quốc hội đổi mới, vì dân. Quốc hội đã tiến hành giải quyết nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin