#

Đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống: Được và mất

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có khoảng 500.000 DN, nhưng sau hơn 5 năm triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), đến nay chỉ có hơn 700 DN áp dụng HĐĐT. Đây là con số quá ít,...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin