#

Tiền thưởng Tết sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hạch toán chi phúc lợi của doanh nghiệp (DN) Theo Tổng cục Thuế, căn cứ vào Nghị định số...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin