#

Nam Phi: Sa thải 8 cán bộ Johannesburg thao túng quy trình đấu thầu

8 cán bộ đấu thầu của thành phố Johannesburg đã bị sa thải sau khi bị kết tội thao túng quy trình đánh giá thầu và phê chuẩn các khoản thanh toán không chính đáng cho một nhà cung cấp dịch vụ. Johannesburg không khoan dung với tham nhũng và các hành vi lạm dụng ngân sách) Theo Ủy viên Ban Phát triển kinh tế thành phố Leah Knott, việc sa thải các cán bộ này là tuân theo một quy trình kỷ luật. Động thái sa thải cho thấy Johannesburg không khoan dung với tham nhũng và các hành vi lạm dụng ngân sách. "Thành phố sẽ tiếp tục hành động chống tham nhũng và sa thải những cán bộ, nhân viên vi phạm lòng tin, trách nhiệm trong việc duy trì quản trị tốt và phục vụ cư dân một cách trung thực, tận tụy", bà Knott khẳng định. Theo noichinh.vn Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-quoc-te/201906/nam-phi-sa-thai-8-can-bo-johannesburg-thao-tung-quy-trinh-dau-thau-305895/

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin