#

Nam Phi: Sa thải 8 cán bộ Johannesburg thao túng quy trình đấu thầu

8 cán bộ đấu thầu của thành phố Johannesburg đã bị sa thải sau khi bị kết tội thao túng quy trình đánh giá thầu và phê chuẩn các khoản thanh toán không chính đáng cho một nhà cung cấp...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin