#

Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận gói hỗ trợ 26 nghìn tỷ đồng

Việc tiếp cận gói tài chính 26 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vẫn nhiều bất cập, cần sớm được tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19. Gói...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin