Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/7

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công nhân viên chức sẽ được tăng từ 1,21 đồng/tháng lên 1,3 đồng/tháng. Trong Nghị quyết số 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước do Quốc hội ban...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin