#

Bộ Công Thương kiến nghị tháo gỡ “3 tại chỗ”

Theo bộ Công Thương, giải pháp “3 tại chỗ” sau một thời gian triển khai bộc lộ những bất cập nhất định, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Bổ sung điều kiện lao động được về nhà Bộ Công...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin