Ông Trương Minh Tuấn: 'Không nên suy diễn thông tin về nhân sự Đảng'

19/01/2016 01:58

Trước nhiều thông tin trên mạng đề cập đến nhân sự Đại hội thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn khẳng định, không thể suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội.

Tại buổi họp báo trước khi khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc, các ông Đinh Thế Huynh (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), Nguyễn Thế Kỷ (Phó ban Tuyên giáo Trung ương), Mai Văn Chính (Phó ban Tổ chức Trung ương), Hoàng Bình Quân (Trưởng ban Đối ngoại Trung ương), Thuận Hữu (Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam), Lê Quang Vĩnh (Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng) và Trương Minh Tuấn (Thứ trưởng Thông tin Truyền thông) đã trả lời câu hỏi của báo giới.

- Ngay sau Hội nghị trung ương 14 kết thúc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nêu cụ thể danh sách 4 ứng cử viên cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đề nghị bình luận về việc này?

- Ông Trương Minh Tuấn: Đúng là trên mạng có thông tin về các lãnh đạo chủ chốt nhưng chúng ta không căn cứ vào đó để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội Đảng XII. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng quy định. Về nhân sự chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố theo đúng quy định của Đại hội.

[caption id="attachment_134113" align="aligncenter" width="410"]Thứ trưởng Trương Minh Tuấn. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn.[/caption]

- Đại hội 12 có xem xét đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng và quy chế bầu cử ?

- Ông Mai Văn Chính: Điều lệ Đảng rất hệ trọng, mới được Đại hội XI của Đảng thông qua, thời gian thực hiện chưa dài, một số điểm mới vẫn cần có thêm thời gian kiểm chứng. Việc tổng kết thực hiện nghị quyết, điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay cho thấy những vướng mắc, hạn chế trong điều lệ Đảng khoá XI chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan như tổ chức thi hành điều lệ Đảng chưa nghiêm.

Với những lí do đó, Ban chấp hành Trung ương khoá XI trình đại hội khoá XII sẽ xét xem có bổ sung sửa đổi hay không. Đại hội XII có quy chế bầu cử của đại hội, đang chuẩn bị trình Đại hội, khi Đại hội thông qua thì chúng tôi sẽ thông báo.

- Dự thảo quy chế bầu cử Đại hội XII có gì mới và dự kiến Ban chấp hành trung ương có bao nhiêu Uỷ viên?

- Ông Mai Văn Chính: Quy chế bầu cử hiện mới là dự thảo, khi nào trình đại hội thảo luận biểu quyết thông qua thì khi đó mới có giá trị. Liên quan đến số lượng Ban chấp hành Trung ương khoá 12, theo phương án Trung ương đã thông qua trình đại hội, dự kiến có 180 uỷ viên chính thức, 20 uỷ viên dự khuyết.

- Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khoá mới được quy định như thế nào?

- Ông Mai Văn Chính: Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để đại hội bầu Ban chấp hành trung ương do Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét, đề nghị với Đại hội để quyết định.

- Có ý kiến Đại hội XII là khởi đầu một công cuộc đổi mới lần thứ 2. Xin cho biết ý kiến?

- Ông Thuận Hữu: Trong 30 năm đổi mới chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng. Đại hội Đảng XII tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới vừa qua.

Tuy nhiên có một số điểm mới ở dự thảo Văn kiện Đại hội XII. Chủ đề của văn kiện có bổ sung một số điểm như cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc thì có thêm "phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa", đồng thời với bảo vệ vững chắc tổ quốc có "giữ vững môi trường hoà bình ổn định". Mục tiêu lần này cũng không nêu mốc thời gian đưa đất nước phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Kết cấu của báo cáo chính trị chia 15 phần, tương đương lĩnh vực, khái quát về thành tựu hạn chế và hướng phát triển.

Về kinh tế, văn kiện trình đại hội nêu hoàn thiện phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Điều này đã được thống nhất nhận thức trong toàn Đảng.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội và môi trường, văn kiện nêu bốn điểm. Thứ nhất là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, khoa học công nghệ, văn hoá, con người và quản lý xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội.

Lĩnh vực quốc phòng an ninh, văn kiện lần này khẳng định đây là lĩnh vực quan trọng, nêu những điểm mới, mục tiêu, giải pháo bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, công an nhân dân...

Còn xây dựng Đảng chú trọng phần việc tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng trong đó đẩy mạnh chống suy thoái về đạo đức.

- Ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân cho văn kiện trình Đại hội XII, tập trung vào những vấn đề gì và được tiếp thu thế nào?

- Ông Lê Quang Vĩnh: Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân, báo cáo chính trị và văn kiện đại hội có 26 triệu lượt ý kiến góp ý, trước hết của Đại hội Đảng bộ các cấp, các vị đại biểu quốc hội khoá 13, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ Đảng viên, tầng lớp và đồng bào ở nước ngoài.

Các ý kiến góp ý rất phong phú, đề cập tất cả các lĩnh vực, trong đó, nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện thể chế, đặc biệt là tái cơ cấu nền kinh tế, phòng chống tham nhũng và các ý kiến rất tâm huyết góp ý về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Nổi lên là ý kiến về việc làm sao để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lạnh thổ của đất nước trong tình hình mới.

Các ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên và nhân dân đã được trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện của Đảng.

Theo Vnexpress

 

Bạn đang đọc bài viết "Ông Trương Minh Tuấn: 'Không nên suy diễn thông tin về nhân sự Đảng'" tại chuyên mục Đối thoại. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin