Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng tới sự chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp

(Pháp lý) - Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2017, số người tham gia BHXH đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8% kế hoạch; số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1% kế hoạch, đạt độ bao phủ BHYT khoảng 85,6% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành đạt khoảng 291.321 tỷ đồng. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, bằng khoảng 2,9% số kế hoạch thu. Ngành BHXH giải quyết kịp thời, đúng quy định cho 141.695 người hưởng BHXH hằng tháng; 717.053 người hưởng trợ cấp một lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ngắn hạn; 619.645 người hưởng chế độ BHTN; hỗ trợ học nghề 32.000 người; khám, chữa bệnh BHYT hơn 166 triệu lượt người.

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ  năm 2018
BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ
năm 2018)

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được ngành BHXH chú trọng. Trong năm 2017, đã tiếp tục rà soát, đưa số thủ tục hành chính của ngành từ 32 xuống còn 28 thủ tục. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018 (công bố tháng 10-2017), mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68 trong số 190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với năm trước). Cùng với đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đặc biệt quan tâm. BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối gần như toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh, tình trạng gia tăng bất thường chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc từng bước được kiểm soát.

Việc hoàn thiện và vận hành có hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử, giám định tự động từ phần mềm và giám định chủ động các cảnh báo của phần mềm đã giảm trừ số chi không hợp lý khoảng 3.000 tỷ đồng trong năm 2017. Việc triển khai thí điểm đấu thầu thuốc tập trung tại BHXH Việt Nam có hiệu quả với tổng giá trị của 20 mặt hàng thuốc là 935,99 tỷ đồng, so với giá thuốc trúng thầu bình quân năm 2017 trên cả nước giảm 21,12%, tương ứng với số tiền 251,13 tỷ đồng…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu cho biết, mục tiêu của ngành BHXH, trước hết vẫn phải là bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu mà Chính phủ giao, nhất là trong công tác thu, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Ðể giải quyết tốt nhiệm vụ này, có hai giải pháp quan trọng được ngành BHXH tập trung thực hiện để giảm đến mức thấp nhất số nợ BHXH, BHYT và bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ðó là, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các địa phương; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.

Ðồng thời, với mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, bản thân mỗi cán bộ, công nhân viên chức của ngành phải tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, không thể thụ động chờ doanh nghiệp, mà phải chủ động tiếp cận doanh nghiệp, các nhóm đối tượng BHXH tự nguyện để vận động, mở rộng diện bao phủ BHXH. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan thuế, kế hoạch - đầu tư, lao động - thương binh và xã hội để xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, từ đó đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động. Phối hợp cơ quan thi hành án dân sự và các ngân hàng thương mại thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam sẽ xây dựng đề án điều tra số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN; để trả lời câu hỏi của Quốc hội, Chính phủ về số doanh nghiệp có hoạt động nhưng không tham gia BHXH, trốn đóng BHXH thời gian vừa qua. Ngành BHXH cũng sẽ mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc, bố trí các điểm thu, nhân viên đại lý thu đến từng thôn, bản, tổ dân phố; đào tạo để mỗi đại lý thu là một tuyên truyền viên am hiểu về chính sách BHXH, BHYT.

Ðồng thời, phát huy đến mức cao nhất hiệu quả chức năng thanh tra các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Theo đó, năm 2018, sẽ thanh tra tất cả các doanh nghiệp có số nợ BHXH, BHYT, BHTN từ ba tháng trở lên. Ðây là công cụ phát huy hiệu quả trong năm 2017, kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Ðáng chú ý, năm 2018, những quy định mới về xử lý hình sự những hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH bắt đầu có hiệu lực. Kết quả thanh tra của ngành BHXH sẽ là những căn cứ đầu tiên để xử lý hình sự những vi phạm trong lĩnh vực này. Theo đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng thanh tra cả về số lượng và chất lượng. Tất cả công chức, viên chức làm công tác thu, thu nợ, sổ - thẻ… đều có thể được đào tạo nghiệp vụ thanh tra. Dự kiến, năm 2018, sẽ có từ 1.000 đến 2.000 công chức, viên chức BHXH có chứng chỉ thanh tra viên…

Với mục tiêu đặt ra của ngành BHXH năm 2018 vẫn phải là bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu Chính phủ giao. Ðể đạt được điều này, BHXH Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, với mục tiêu “xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Năm 2018, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngành BHXH tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH - mã định danh cho người tham gia và thực hiện đổi toàn bộ số thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động; tập trung nghiên cứu về thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thí điểm trong thời gian tới, chậm nhất đến năm 2020 sẽ thực hiện cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và kết nối với Cơ sở dữ liệu thẻ an sinh xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo hiểm (một trong sáu danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai theo Quyết định 714/QÐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ) để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

PV

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin