#

Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017

10/01/2017 06:17

Trong những ngày làm việc đầu tiên của Năm mới 2017, sáng ngày 9/1, tại TP. Huế, Agribank khai mạc Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và thảo luận một số cơ chế quản lý, điều hành. Đồng chí Nguyễn Phước Thanh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank cho biết, tính đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động thị trường 1 quy VND của Agribank đạt 924.156 tỷ đồng, tăng 14,9% so với đầu năm; trong đó tỷ trọng vốn huy động từ dân cư tăng trưởng mạnh, chiếm 79% tổng nguồn vốn huy động. Agribank tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường duy trì ổn định mặt bằng lãi suất đầu vào để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

[caption id="attachment_159231" align="aligncenter" width="576"]Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị[/caption]

Hoạt động tín dụng trong năm 2016 có thể coi là một năm đặc biệt khó khăn bởi sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiên tai, sự cố môi trường biển, đầu ra của sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn trong chuỗi giá trị toàn cầu khi hội nhập ngày càng sâu rộng… Tuy nhiên, thông qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đề xuất chủ trương chính sách đến khâu tổ chức thực hiện, hoạt động tín dụng của Agribank vẫn đạt mục tiêu, chất lượng đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 50% tổng dư nợ cho vay lĩnh vực này của toàn ngành Ngân hàng, Agribank đã và đang đóng vai trò tích cực trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam và thực hiện chính sách phát triển "Tam nông" của Đảng và Nhà nước. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế quy VND đạt 791.450 tỷ đồng, tăng 17,5% so với đầu năm, đạt chỉ tiêu tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước giao năm 2016. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng; cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 514.154 tỷ đồng, tăng 69.494 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 70% tổng dư nợ; cho vay hộ sản xuất và cá nhân đạt 497.047 tỷ đồng, tăng 23%... Ngoài ra, lãi suất cho vay tiếp tục được Agribank giảm mạnh vào thời gian cuối năm, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

[caption id="attachment_159232" align="aligncenter" width="548"]Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch HĐTV Agribank Trịnh Ngọc Khánh phát biểu tại Hội nghị[/caption]

Đặc biệt, thông qua gói tín dụng 50.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn; đồng hành cùng Chương trình “Nông nghiệp sạch - Cho người Việt Nam, cho Thế giới” phát trên VTV1 nhằm giới thiệu, quảng bá tới khán giả truyền hình trong và ngoài nước các loại nông sản Việt, các vùng nông nghiệp nổi tiếng, thúc đẩy phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch đang dần được hình thành trên toàn quốc, Agribank để lại nhiều dấu ấn trong năm 2016 khi “mở đường” cho sự quan tâm và nhập cuộc của toàn xã hội đối với vấn đề phát triển nông nghiệp sạch.

[caption id="attachment_159233" align="aligncenter" width="515"]Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành trình bày "Báo cáo đánh giá  kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ và  giải pháp kinh doanh năm 2017" Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành trình bày "Báo cáo đánh giá
kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ và
giải pháp kinh doanh năm 2017"[/caption]

Hoạt động kinh doanh dịch vụ được Agribank nỗ lực đẩy mạnh, đạt kết quả cao hơn năm trước cả về số lượng khách hàng và doanh thu ngoài tín dụng. Tính đến cuối năm 2016, đã có gần 12 triệu khách hàng gửi tiền tại Agribank, tăng trên 1 triệu khách hàng so với đầu năm; gần 4 triệu khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng, tăng trên 110 ngàn khách hàng; số lượng tài khoản thanh toán đạt trên 9,5 triệu tài khoản, tăng hơn 700 ngàn tài khoản. Số lượng thẻ đang hoạt động tăng 22% so với đầu năm, tiếp tục khẳng định niềm tin của khách hàng trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

[caption id="attachment_159234" align="aligncenter" width="571"]Thành viên HĐTV Agribank Nguyễn Ngọc trình bày "Báo cáo tổng kết  công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng,  nhiệm vụ năm 2017" và phát động thi đua năm 2017 Thành viên HĐTV Agribank Nguyễn Ngọc trình bày "Báo cáo tổng kết
công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng,
nhiệm vụ năm 2017" và phát động thi đua năm 2017[/caption]

Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2016 của toàn hệ thống, Tổng Giám đốc Tiết Văn Thành nhấn mạnh: Năm 2016 là năm bản lề triển khai Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Toàn hệ thống Agribank đã tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khăc phục khó khăn, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu còn lại và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng thành viên. Hoạt động kinh doanh của Agribank có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng mạnh về quy mô và nâng cao về hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản về tổng tài sản, dư nợ tín dụng, tổng nguồn vốn, lợi nhuận, kinh doanh dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ nợ xấu được giảm xuống mức dưới 2%, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; hoạt động kinh doanh dịch vụ được triển khai tích cực, tăng tỷ trọng trong tổng thu nhập, từng bước giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Công tác an sinh xã hội và các mặt hoạt động khác được củng cố, nâng cao hiệu quả, góp phần tích cực hỗ trợ vào hoạt động kinh doanh chung.

Bước sang năm 2017, năm bản lề hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập, Agribank định hướng, mục tiêu tổng quát hoạt động, đó là: Tiếp tục củng cố ổn định, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với quản trị rủi ro, tăng vốn chủ sở hữu đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước, khả năng cân đối vốn và điều kiện hoạt động. Giữ vững vào trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn, từng bước khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị. Phấn đấu nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo ổn định và cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động.

Cùng với đó là nâng cao năng lực quản trị, điều hành và khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT hiện đại để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu và thu ròng dịch vụ; mở rộng hoạt động bán lẻ, gia tăng ổn định, vững chắc số lượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát để phòng ngừa, hạn chế rủi ro khi quy mô kinh doanh tăng lớn.

Đồng thời, Agribank tập trung củng cố mạng lưới, cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hệ thống cơ chế, quy trình nghiệp vụ để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 - 2015. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, vướng mắc, tạo tiền đề xây dựng và triển khai phương án cổ phần hóa theo phê duyệt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Agribank sau những nỗ lực, quyết tâm triển khai Đề án tái cơ cấu. Phó Thống đốc nhấn mạnh, ngoài mục tiêu chính trị được giao đó là gánh vác sứ mệnh vì "Tam nông", Agribank cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ và nâng tỷ trọng thu dịch vụ; tiếp tục phát huy nguồn lực của toàn hệ thống... Phó Thống đốc NHNN cũng cho rằng, thị trường nông nghiệp, nông thôn là một thế mạnh và Agribank cần tiếp tục phát huy khai thác tiềm năng của thị trường này...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh trao 11 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch Nước; 20 bằng khen, 04 cờ thi đua, 01 danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân, tập thể của Agribank đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thừa ủy quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng thành viên Trịnh Ngọc Khánh và Tổng giám đốc Tiết Văn Thành trao 24 cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước tặng 24 chi nhánh Agribank.

Những kết quả đạt được trong năm 2016, tin tưởng rằng, sẽ là tiền đề vững chắc để toàn hệ thống Agribank tiếp tục chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, khẳng định vị thế, uy tín của NHTM chủ lực trong đầu tư tín dụng, SPDV phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần tích cực vào thành công quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập.

Từ buổi chiều ngày 9/1, Hội nghị tiếp tục với nội dung trình bày, thảo luận các báo cáo; thảo luận các quy chế, quy định tại tổ. Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 11/1.

Theo Agribank TSC

Bạn đang đọc bài viết "Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2017" tại chuyên mục Thông tin kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin