Tổ chức thành công Đại hội điểm, Chi bộ Tạp chí Pháp lý quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết và phát triển.

05/08/2022 14:45

(Pháp lý) - Chiều ngày 4/8, tại trụ sở Đảng bộ CQTW Hội Luật gia VN, Chi bộ Tạp chí Pháp Lý (TCPL) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025. Đặc biệt kì Đại hội này, Chi bộ TCPL được Đảng ủy CQTW Hội Luật gia VN chọn là Chi bộ Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đức Long, UV Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện BCH Đảng ủy và đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ CQTW Hội Luật gia VN.

Toàn cảnh Đại hội

Trong không khí cả nước hướng tới kỉ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), được sự cho phép của Đảng ủy CQTW HLGVN, Chi bộ TCPL trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kì 2022 - 2025. 

Đại hội Chi bộ TCPL được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta ra sức thi đua tăng gia sản xuất , khắc phục khó khăn sau hơn 2 năm ròng rã chiến đấu với dịch bệnh covid - 19. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược, nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần phải giải quyết, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục đưa NQ ĐH XIII của Đảng vào cuộc sống , đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;  tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đối với các Chi bộ trong đó có Chi bộ TCPL thuộc Đảng bộ CQTW HLGVN, đây là năm thứ ba toàn thể đảng viên tiếp tục tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà NQ lần thứ  IV của ĐH Đảng bộ CQTW Hội đã đề ra . Trong bối cảnh đó, mỗi đảng viên chi bộ TCPL cần phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, cống hiến và xây dựng đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng bộ CQTW HLGVN.

Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Trịnh Quang Chiến, Phó Bí thư Chi bộ Tạp chí Pháp lý nhấn mạnh: nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, năng động, đa số các Đảng viên luôn tận tụy, khắc phục khó khăn, nêu gương phát huy vai trò lãnh đạo. Chi bộ đã lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, của Hội Luật gia VN.

Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Chi bộ đã đoàn kết chặt chẽ, nỗ lực phấn đấu lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, HLGVN.

Chi bộ đã làm tốt công tác định hướng nội dung Tạp chí Pháp lý, góp phần vào công tác nghiên cứu, tuyên truyền và xây dựng pháp luật, phản biện chính sách pháp luật (đặc biệt là chính sách pháp luật kinh doanh ở Việt nam); góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Chi bộ đã lãnh đạo TCPL thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích trong giấy phép xuất bản; không “báo hoá” tạp chí, tuyệt đối không “thương mại hoá”, “tư nhân hoá” tạp chí. Ba năm gần đây, TCPL tăng cường công tác nghiên cứu viết bài, tổ chức thực hiện hơn 40 chuyên đề với gần 300 bài viết nghiên cứu phản biện chuyên sâu về các vấn đề chính sách pháp luật, đặc biệt chính sách pháp luật kinh doanh ở Việt Nam. Hàng tháng, TCPL đều có bài được Ban Tuyên giáo Trung ương điểm báo.

Chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phản biện, xây dựng chính sách  pháp luật về y tế: đặc biệt là Trung tâm đã tham gia trong ban soạn thảo Luật Phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi), dự thảo được Quốc hội thông qua trong một kỳ họp.

Công tác xây dựng Đảng được Chi bộ TCPL tiếp tục quan tâm coi trọng. Chi bộ tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị , đưa những nội dung này trở thành những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với mục tiêu trọng tâm là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", qua đó xây dựng đội ngũ đảng viên Chi bộ TCPL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chi bộ thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng đảng viên, tăng cường chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Chi bộ đã nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện và tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn khóa về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chi bộ xác định “ý chí tự lực, tự cường” sẽ trở thành kim chỉ nam, quan điểm, tư tưởng xuyên suốt của Chi ủy Chi bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong chi bộ thời gian tới đây.

Trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, hàng năm Chi bộ đều ban hành chương trình kế hoạch công tác và sửa đổi bổ sung nhiệm vụ cho từng đảng viên. Các qui định qui chế làm việc của chi bộ, chi ủy, mối quan hệ giữa chi ủy và lãnh đạo 2 đơn vị được ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm.

Công tác kiểm tra, giám sát được Chi ủy, Chi bộ đặc biệt quan tâm tăng cường và làm bài bản. Công tác kiểm tra, giám sát được giao cho cả 02 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư trực tiếp chịu trách nhiệm.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được chi bộ quan tâm sát sao, có nhiều chuyển biến tích cực…