#

Quy định cơ quan kiểm tra chất lượng xét xử của tòa án

12/03/2017 11:02

Chánh án TAND Tối cao vừa ký Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy chế công tác kiểm tra trong TAND.

139

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao thực hiện kiểm tra đối với: Các cục, vụ và tương đương thuộc TAND Tối cao; TAND cấp cao; TAND cấp tỉnh; TAND cấp huyện; cục trưởng, vụ trưởng và tương đương; chánh án TAND cấp cao; chánh án TAND cấp tỉnh; chánh án TAND cấp huyện.

Chánh án TAND cấp cao trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ kiểm tra đối với: Các đơn vị và cá nhân thuộc TAND cấp cao; các đơn vị và cá nhân thuộc TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 2, Điều 7 quy chế này.

Chánh án TAND cấp tỉnh kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện.

Chánh án TAND cấp huyện kiểm tra đối với các đơn vị, cá nhân thuộc TAND cấp huyện.

Việc kiểm tra được thực hiện đối với các lĩnh vực công tác sau đây: Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, của TAND, theo chỉ thị công tác của chánh án TAND Tối cao, kế hoạch công tác của TAND các cấp; chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ xét xử;

Công tác xây dựng ngành: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị; công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản công; công việc khác theo yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý.

Quy định này được cho là nhằm thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời những điểm mạnh, thuận lợi; những ưu điểm và thành tích công tác của cá nhân, đơn vị để khen thưởng kịp thời và nhân rộng trong TAND. Đồng thời nhằm phát hiện khó khăn, vướng mắc, thiếu sót, tồn tại hoặc sai phạm của cá nhân, đơn vị để có biện pháp tháo gỡ, khắc phục hoặc xử lý kịp thời những sai phạm (nếu có).

Theo Plo

Bạn đang đọc bài viết "Quy định cơ quan kiểm tra chất lượng xét xử của tòa án" tại chuyên mục Bên khung cửa tư pháp. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin