#

Huyện Lương Sơn – Hoà Bình: Cải cách hành chính - Chìa khóa thúc đẩy phát triển.

28/06/2022 06:21

Nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, huyện Lương Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

anhlson-1656408149.jpg

Huyện Lương Sơn – Hoà Bình tập trung chỉ đạo các phòng, ban  triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Theo đó, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bước đầu sử dụng phần mềm quản lý văn bản để chuyển và nhận văn bản; 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hòm thư điện tử trong trao đổi công việc… Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015... tại các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn của huyện.

Để hiệu quả hơn, huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, giám sát việc thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có kế hoạch tự kiểm tra, giám sát công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC và tinh thần trách nhiệm, hiệu suất công việc trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về giải quyết TTHC cho doanh nghiệp và công dân. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để xảy ra tình trạng chậm muộn giải quyết hồ sơ cho công dân.  

166607-img-2322-1656408221.jpg

Huyện Lương Sơn cũng luôn tích cực thực hiện đại hoá, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm một cửa liên thông 3 cấp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…

Bên cạnh đó, huyện Lương Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn được chọn lựa kỹ lưỡng, phù hợp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại bộ phận một cửa của huyện, xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai bộ thủ tục hành chính (TTHC). Các cơ quan, đơn vị trong huyện đã triển khai có hiệu quả quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo quy định tại Nghị định số 62/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Các hồ sơ được giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Đồng thời, huyện Lương Sơn cũng đã tích cực thực hiện hiện đại hóa hành chính. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/11/2015 đã hỗ trợ tốt cho lãnh đạo UBND huyện triển khai, chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ.

Qua đó, giúp UBND huyện theo dõi được tiến độ xử lý công việc, tránh tình trạng bỏ sót, thực hiện chậm trễ các công việc đã giao; cũng như tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị.

Việc cải cách TTHC đã giúp cho cá nhân, tổ chức đến cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện TTHC được thuận lợi hơn; dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; giúp cơ quan quản lý Nhà nước điều hành hoạt động hiệu quả.  

Nhằm giúp UBND huyện nắm được chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và năng lực, đạo đức của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; qua đó định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, UBND huyện Lương Sơn đã thực hiện khảo sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) của huyện.

Qua khảo sát cho thấy: 70,5% người dân hài long ở các nội dung: Tiếp cận dịch vụ; điều kiện tiếp đón và dịch vụ; tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi đối với thủ tục hành chính.

 Với sự thống nhất về chủ trương, các giải pháp đồng bộ và sự đồng thuận quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết của huyện ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư, tin tưởng rằng nhiệm vụ CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng đảm nhiệm vai trò là một trong các khâu đột phá để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

 

Đăng Bao
Bạn đang đọc bài viết "Huyện Lương Sơn – Hoà Bình: Cải cách hành chính - Chìa khóa thúc đẩy phát triển." tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin