#

Cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông

19/04/2021 08:12

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sở giao dịch, chi nhánh các địa phương cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông.

Qua theo dõi của Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, các đơn vị điều chỉnh giảm tỷ lệ chi mệnh giá 500.000 đồng; các mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng được tăng cường đưa ra lưu thông, tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống được chi ra hợp lý, đúng mục đích thanh toán, cơ cấu các loại tiền trong lưu thông được cải thiện.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi loại tiền 500.000 đồng ra lưu thông tại một số đơn vị vẫn ở mức cao (năm 2020, các chi nhánh có từ 5/10 tháng chi loại tiền 500.000 đồng vượt mức 60% trở lên là Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình). Trong khi đó, việc chi các loại tiền mệnh giá nhỏ tại một số đơn vị chưa được thực hiện tích cực, thông suốt.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: internet)

Để tiếp tục bảo đảm tỷ lệ cơ cấu hợp lý các loại tiền chi ra lưu thông, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu sở giao dịch, chi nhánh các địa phương theo dõi diễn biến thu, chi tiền mặt trên địa bàn, đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước.

Chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000 đồng và 200.000 đồng. Riêng loại tiền 500.000 đồng, tỷ lệ chi ra lưu thông không vượt quá 60% giá trị của mỗi khoản chi.

Theo đó, tăng cường chi tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống ra lưu thông, bao gồm tiền đã qua sử dụng và tiền mới in (thời gian chi tiền mới in từ tháng 4 đến hết tháng 11-2021); yêu cầu tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán cho các siêu thị, đơn vị bán lẻ và cá nhân. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến Ngân hàng Nhà nước đổi tiền nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu đánh giá tình hình tiền mặt, cơ cấu và chất lượng tiền trong lưu thông, nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ trên địa bàn, phối hợp với Cục Phát hành và Kho quỹ để bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu tiền mặt trên địa bàn.

Các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đó chủ động cân đối kế hoạch thu - chi và triển khai thực hiện tăng cường chi các loại tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 đồng trở xuống.

Cục Phát hành và Kho quỹ được yêu cầu theo dõi, nắm diễn biến tình hình lưu thông tiền mặt, cơ cấu các loại mệnh giá tiền dự trữ tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch để thực hiện tốt công tác điều hòa, điều chuyển tiền mặt, bảo đảm đáp ứng cả về mặt giá trị và cơ cấu các loại mệnh giá.

Đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/can-doi-ty-le-co-cau-cac-loai-menh-gia-tien-dua-ra-luu-thong-a132315.html

Bạn đang đọc bài viết "Cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền đưa ra lưu thông" tại chuyên mục Thông tin kinh doanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin