Công ty cấp nước Sơn La : Hài hòa lợi ích người tiêu dùng và nhà đầu tư.

(Pháp lý) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ, các ngành nghề kinh doanh mà xã hội làm được thì nhà nước không cần thiết phải đầu tư. Một số các Công ty sản xuất nước sạch trên toàn...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin