Trước giải Faros Golf Tournament, xem gôn thủ chuyên nghiệp Mỹ nói gì về sân FLC Samson Golf Links

(Pháp lý) - “FLC Samson Golf Links hoàn toàn đủ khả năng tổ chức các giải đấu quốc tế quy mô lớn”, hai gôn thủ chuyên nghiệp Kris Tamulis và Marina Alex đánh giá sau trải nghiệm sân gôn FLC...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin