GS Nguyễn Lân Dũng: Việt Nam nhập khoảng 4.100 loại thuốc trừ sâu với khối lượng 100.000 tấn mỗi năm thì làm sao kiểm soát được thực phẩm

Hiện nay, Việt Nam nhập khoảng 4.100 loại thuốc trừ sâu với khối lượng khoảng 70.000 - 100.000 tấn mỗi năm. Đây là một con số khủng khiếp. [caption id="attachment_146651" align="aligncenter" width="410"] GS Nguyễn Lân Dũng[/caption] Phát biểu tại hội...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin