#

Hiểu thế nào cho đúng về mức lương đóng BHXH từ 1/1/2018?

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác, tuy nhiên không có nghĩa là mức đóng BHXH sẽ được tính trên tổng thu nhập. Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dẫn lời ông Nguyễn Duy Cường - Vụ Phó Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐ-TBXH) cho biết, quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.“Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mức đóng BHXH sẽ được tính trên tổng thu nhập. Tức là việc đóng BHXH sẽ không phải tính trên mức lương cộng với tất cả các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác” - ông Vũ Duy Cường nói. Vụ phó vụ BHXH cho rằng những khoản bổ sung và khoản phụ cấp được tính đóng BHXH từ 1/1/2018 đã được quy định rõ tại Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, đối với phụ cấp thì chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng BHXH. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng BHXH. Đối với khoản bổ sung khác cũng vậy, chỉ những khoản được xác định cùng với tiền lương, có tính ổn định thì sẽ được làm căn cứ tính đóng BHXH. Với các khoản bổ sung khác không xác định được ngay với mức lương và phụ thuộc vào kết quả lao động thì không tính đóng BHXH. [caption id="attachment_183754" align="aligncenter" width="410"] Tiền thưởng; tiền ăn giữa ca, hỗ trợ xăng xe, điện thoại...không tính đóng trong mức lương đóng BHXH. Ảnh minh họa[/caption] Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/01/2018 trở đi một số vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN có sự thay đổi so với hiện nay. Trong đó, có nội dung quy định về các khoản tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, các khoản tính đóng BHXH gồm: Tiền lương; Phụ cấp là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: Phụ cấp chức vụ, chức danh;Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút; Các phụ cấp có tính chất tương tự. Các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Các khoản chế độ và phúc lợi không tính đóng BHXH. Đó là tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến. Tiền ăn giữa ca; Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác. Theo Congly

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin