#

'Bão': Ở những chốn tận cùng thế giới có gì?

Với "Bão", Le Clezio tiếp tục mê hoặc người đọc bằng văn phong cực kỳ tinh tế và khả năng chạm tới tận cùng thân phận con người. Clezio luôn đặt nhân vật của mình ở những nơi rìa vực của...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin