#

Thêm một công ty đa cấp lừa đảo bị xoá sổ

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Network Hoàng Kim. Một buổi đào tạo ngắn hạn tại Công ty đa cấp Hoàng Kim....

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin