#

Trung ương giới thiệu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa mới

14/12/2020 09:16

Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) khai mạc sáng 14/12, sẽ tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện và giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Diễn ra trong 5 ngày, từ 14 đến 20/12, Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo quy chế bầu cử, quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá XII; Báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khoá XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;…

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 13, tháng 10/2020. Ảnh: Đoàn Bắc

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói Hội nghị lần này là một trong những hội nghị cuối cùng của khóa XII. Với những nội dung chương trình trình trên đây, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bàn nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương "nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn hành tốt nội dung chương trình đề ra".

Theo vnexpress.net

Nguồn bài viết: https://vnexpress.net/trung-uong-gioi-thieu-gioi-thieu-nhan-su-tham-gia-bo-chinh-tri-khoa-moi-4205818.html

Bạn đang đọc bài viết "Trung ương giới thiệu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị khóa mới" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin