Trung Quốc: Tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài

11/12/2023 16:40

Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 27/11, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức Phiên họp nghiên cứu tập thể lần thứ 10 để thảo luận về việc tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài.

 

Tại Phiên họp, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh việc tăng cường pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài là yêu cầu lâu dài để xây dựng Trung Quốc thành một quốc gia hùng cường. Đây cũng là một nhiệm vụ cấp bách nhằm thúc đẩy Trung Quốc mở cửa ở cấp độ cao hơn và giải quyết các rủi ro, thách thức bên ngoài. Do đó cần thiết là phải nhận thức được tầm quan trọng và cấp bách của vấn đề để giải quyết tốt hơn các vấn đề trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo sự phát triển và an ninh của Trung Quốc. Vấn đề quan trọng là phải xây dựng một hệ thống pháp luật và năng lực liên quan đến yếu tố nước ngoài có thể đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng cao và mở cửa ở cấp độ cao, đồng thời tạo điều kiện pháp lý và điều kiện bên ngoài thuận lợi cho sự phát triển ổn định và lâu dài của Trung Quốc trên con đường hiện đại hóa. Cũng tại Phiên họp này, Giáo sư nổi tiếng của Đại học Vũ Hán, Huang Huikang, đã có bài thuyết trình và đưa ra các đề xuất. Các thành viên Bộ Chính trị đã nghe và tiến hành thảo luận sau đó. Tổng Bí thư Tập Cận bình đã có bài phát biểu quan trọng sau khi nghe bài thuyết trình và các ý kiến thảo luận của thành viên Bộ Chính trị. 

1-1702263180.jpg

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong đó, Ông đã nhấn mạnh hệ thống pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật Trung Quốc, là nền tảng của pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài, có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng, sự ổn định và tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài. Trên hành trình mới xây dựng đất nước hùng cường và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Trung Quốc phải đi theo đường lối chính trị đúng đắn, coi đó là trách nhiệm đối với tương lai với tinh thần đẩy nhanh sự phát triển của pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài và năng lực của Trung Quốc để đưa pháp quyền thực thi trong thực tế.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình lưu ý pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài, với tư cách là một phần quan trọng của hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phụ thuộc vào quản trị dựa trên pháp luật cũng như tình hình chung của công tác ngoại giao và mở cửa của Trung Quốc. Mục đích cơ bản của việc thúc đẩy pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài là bảo vệ tốt hơn lợi ích của đất nước và người dân, thúc đẩy sự tiến bộ của pháp quyền quốc tế và sự phát triển của cộng đồng cùng chia sẻ tương lai cho nhân loại. Phải kiên định đi theo con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đánh giá pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài là một hệ thống toàn diện và có tính liên kết cao, cần phải tính đến cả tình hình trong nước và quốc tế, cũng như sự phát triển và an ninh. Điều đó đòi hỏi tư duy hướng tới tương lai, lập kế hoạch tổng thể, bố trí chiến lược và phổ biến một cách toàn diện. Cần phải tăng cường thiết kế ở cấp cao nhất, thúc đẩy xây dựng pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài, kếthợp chặt chẽ giữa thực thi pháp luật, tư pháp, sự tuân thủ pháp luật của người dân và các dịch vụ pháp lý với nhau, từ đó thiết lập một mô hình tổng thể trong lĩnh vực này. Với nguyên tắc pháp luật là trên hết, việc ban hành, sửa đổi, bãi bỏ và giải thích luật phải được tiến hành đồng thời, nhằm hình thành một hệ thống pháp luật, quy định liên quan đến yếu tố nước ngoài một cách toàn diện và hoàn chỉnh. Phải xây dựng một hệ thống thực thi pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài được phối hợp tốt và hiệu quả, nâng cao hiệu quả tư pháp trong thực thi pháp luật, thúc đẩy cải cách hệ thống và cơ chế xét xử tư pháp liên quan đến yếu tố nước ngoài, đồng thời nâng cao uy tín của hoạt động tư pháp liên quan đến yếu tố nước ngoài. Cần phải tích cực phát triển các dịch vụ pháp lý liên quan đến yếu tố nước ngoài và xây dựng các tổ chức trọng tài và công ty luật có trình độ quốc tế. Đồng thời cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thực thi pháp luật và tư pháp, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ lãnh sự, xây dựng chuỗi an ninh pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài. Tăng cường nhận thức về tuân thủ pháp luật, hướng dẫn công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ luật pháp, quy định và tập quán nước sở tại trong khi “vươn ra toàn cầu” và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thông qua việc áp dụng luật pháp và các quy tắc.

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ vững chắc trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế và thúc đẩy pháp quyền trong các quan hệ quốc tế. Trung Quốc sẽ tích cực tham gia cải cách và phát triển hệ thống quản trị toàn cầu, thúc đẩy phát triển theo hướng công bằng và hợp lý hơn, sử dụng luật pháp quốc tế tốt để thúc đẩy quản trị toàn cầu và góp phần xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai cho nhân loại. 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu pháp quyền đi đôi với việc mở cửa. Khi việc mở cửa tiến bộ hơn nữa, pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài cũng phải tiến bộ tương ứng. Pháp quyền phải làm cơ sở cho việc mở cửa ở cấp độ cao, việc mở cửa nhiều hơn phải đi đôi với sự phát triển của pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài để xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc trong lĩnh vực này. Pháp quyềnđảm bảo môi trường kinh doanh tốt nhất. Trung quốc phải hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài để hệ thống pháp luật trở nên công khai và minh bạch hơn, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tận dụng tốt các quy định trong nước và quốc tế để thúc đẩy một môi trường kinh doanh và thương mại tiêu chuẩn quốc tế theo định hướng thị trường, dựa trên luật pháp và quốc tế hóa. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng lưu ý Trung Quốc cần phải tuân thủ và tiếp thu các quy tắc kinh doanhvà thương mại quốc tế, từng bước mở cửa thể chế và thúc đẩy hơn nữa tự do hóa thương mại và đầu tư để phát triển một hệ thống kinh tế mở ở cấp độ cao hơn. Trước trình độ toàn cầu tiên tiến, các biện pháp hiệu quả và kinh nghiệm tích luỹ rút ra từ việc mở ở cấp độ cao như việc thực hiện thí điểm các khu thương mại tự do cần được đưathành quy định của luật. Cần nỗ lực tăng cường năng lực đảm bảo mở cửa theo quy định của pháp luật. Và các biện pháp cũng như pháp luật và quy định liên quan cần được tối ưu hóa để tạo thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia và xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ. Việc trau dồi đạo đức nghề nghiệp là điều bắt buộc và giáo dục đạo đức phải đi đôi với nghiên cứu pháp luật. Cần phải có những nỗ lực để tăng cường phát triển các ngành học nhằm đảm bảo giáo dục pháp luật hiệuquả; tối ưu hóa cơ chế đào tạo theo định hướng thực hành để bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý có năng lực, có lập trường chính trị vững vàng, nắm vững các quy định quốc tế và có trình độ thông thạo đặc biệt về thực tiễn pháp luật nước ngoài. Hoàn thiện cơ chế giới thiệu, tuyển chọn, sử dụng và quản lý chuyên gia, làm tốt công tác đào tạo chuyên gia trình độ cao về pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Tăng cường năng lực của các cán bộ làm công việc liên quan đến yếu tố nước ngoài trong việc phát triển và thực thi pháp quyền với tầm nhìn xây dựng đội ngũ chuyên gia có năng lực và chất lượng cao trong lĩnh vực này. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải đi đầu trong việc tôn trọng, nghiên cứu, tuân thủ và áp dụng pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh niềm tin vào pháp quyền, phải làm sáng tỏ nền pháp quyền của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới thông qua việc giải thích các khái niệm, mệnh đề và thực tiễn pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài mang đặc sắc Trung Quốc. Để nêu bật Trung Quốc là một quốc gia có nền pháp quyền vững mạnh và nền văn minh vĩ đại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu cần thiết phải tăng cường nghiên cứu các vấn đề tiên tiến về pháp quyền liên quan đến yếu tố nước ngoài nhằm xây dựng hệ thống lý luận và học thuyết mang đặc trưng của Trung Quốc bằng cách kết hợp cả thực tiễn ở trong nước và thông lệ quốc tế. Hệ thống pháp luật Trung Quốc có lịch sử lâu đời và nền văn hóa pháp luật truyền thống tốt đẹp chứa đựng tư duy phong phú về pháp quyền và chính trị sâu sắc, trở thành một kho báu quý giá của văn hóa Trung Quốc. Do đó, cần phải thúc đẩy sự chuyển đổi sáng tạo, phát triển, đổi mới văn hóa pháp luật truyền thống của Trung Quốc, mang lại cho nền pháp quyền của Trung Quốc những ý nghĩa mới và sức sống mới.

Bạn đang đọc bài viết "Trung Quốc: Tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến yếu tố nước ngoài" tại chuyên mục Kinh nghiệm pháp lý. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin