#

Phát hiện 42 vụ tham nhũng với số tiền 47,3 tỷ đồng

11/05/2016 07:54

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác của Chính phủ vừa làm việc với Thanh tra Chính phủ.

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2015 và quý I-2016 tại buổi làm việc, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 8.000 cuộc thanh tra hành chính, gần 277.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm gần 120.800 tỷ đồng và 18.430 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 24.760 tỷ đồng và 7.050 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.839 tập thể; xử lý vi phạm hành chính 12.100 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 72 vụ, 79 đối tượng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện 42 vụ, 77 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 47,3 tỷ đồng.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp hơn 451.000 lượt công dân với 223.800 vụ việc; có 6.080 đoàn đông người, trong đó: Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp 33.753 lượt người đến trình bày 9.205 vụ việc; có 994 lượt đoàn đông người.

[caption id="attachment_140086" align="aligncenter" width="410"] Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc[/caption]

Tiếp nhận, xử lý hơn 277.200 đơn thư, đã giải quyết gần 30.600 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 138 tỷ đồng, 166 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.735 người; kiến nghị xử lý hành chính 534 người; chuyển cơ quan điều tra 18 vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của ngành thanh tra trong thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động thanh tra có nhiều tiến bộ, xử lý được nhiều vi phạm, nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai và đi vào thực tiễn góp phần chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước; công tác xây dựng ngành thanh tra được quan tâm, củng cố về mọi mặt; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường, hiệu quả công tác tuyên truyền về hoạt động ngành thanh tra ngày càng được nâng cao…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế như: việc kết luận thanh tra còn chậm, kiến nghị xử lý chưa đủ nghiêm, vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được thanh tra, xử lý kịp thời; trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn tiềm ẩn phức tạp, tỷ lệ tái khiếu còn cao; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng còn khiêm tốn, các biện pháp phòng ngừa chưa phát huy hiệu quả tích cực; số vụ việc tham nhũng phát hiện, xử lý chưa nhiều…

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần phải phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, chú trọng đổi mới tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ, của ngành thanh tra để tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nội bộ.

Trong đó, cần khắc phục tình trạng kết luận thanh tra chậm; yêu cầu kết luận chính xác, khách quan; kiến nghị xử lý nghiêm, bảo đảm khả thi. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm thì sớm chuyển cơ quan điều tra; đổi mới công tác tiếp công dân; kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết "Phát hiện 42 vụ tham nhũng với số tiền 47,3 tỷ đồng" tại chuyên mục Bài nổi bật. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin