#

Nhiều quy định mới về xúc tiến thương mại trên môi trường mạng; Tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

08/01/2021 14:57

(Pháp lý) - Tin từ Bộ Công Thương cho biết, bộ này vừa ban hành Thông tư 40/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Liên quan đến thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, Bộ Tài chính cũng mới ban hành Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện nay.

Ban hành nhiều quy định mới về xúc tiến thương mại trên môi trường mạng

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về “Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng” như sau: Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Sàn giao dịch thương mại điện tử được chọn để tổ chức gian hàng phải thuộc 50 sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tổ chức đánh giá được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Nội dung thực hiện gồm: Tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử; Mở tài khoản, duy trì tư cách thành viên; Tuyên truyền, quảng bá, mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm trưng bày của đơn vị tham gia…

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện như duy trì tư cách thành viên cơ bản cho tài khoản của đơn vị tham gia tối đa 12 tháng; duy trì tư cách thành viên đặc biệt cho đơn vị chủ trì tối đa 12 tháng để khai thác thông tin khách hàng cung cấp cho đơn vị tham gia; Thiết kế nhận diện chung gian hàng của các đơn vị tham gia.

Về nội dung tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng gồm: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng của Việt Nam; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê gian hàng trực tuyến…Trong khi đó về nội dung hỗ trợ, hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện gồm tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng của Việt Nam; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê gian hàng trực tuyến; Thiết kế tổng thể và chi tiết khu gian hàng trực tuyến…

Đối với tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường mạng được tổ chức theo quy mô tối thiểu 100 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm đa ngành; 50 đơn vị tham gia đối với hội chợ, triển lãm chuyên ngành. Ngân sách hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm; mời đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê nền tảng trực tuyến tổ chức hội chợ, triển lãm; Thiết kế tổng thể và chi tiết hội chợ, triển lãm…Những quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2021.

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản

Liên quan đến Thông tư 108/2020/TT-BTC, theo quy định hiện hành tại Thông tư 45/2017/TT-BTC thì: Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 Hợp đồng; Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng.

Về nội dung này, Thông tư 108 sửa đổi: Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng; Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng.

Như vậy, mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được điều chỉnh tăng từ 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng lên 400.000.000 đồng/01 hợp đồng. Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản quy định nêu trên chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản. Trường hợp đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản các chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản đã được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, các chi phí đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật đấu giá tài sản; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2021.

Nguyễn Hòa (T/h)

Bạn đang đọc bài viết "Nhiều quy định mới về xúc tiến thương mại trên môi trường mạng; Tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản" tại chuyên mục Sự kiện - Chính sách. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin