Kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Sẽ thông qua 8 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật

(Pháp lý). Sáng 19.5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng ban Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cho biết, kỳ họp 5, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 22, dự kiến bế mạc vào ngày 23.6. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có công tác nhân sự và công tác xây dựng pháp luật.
1-1684472449.jpg

Điểm mới của kì họp: Quốc hội họp theo 2 đợt

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà thông tin một điểm mới là kỳ họp 5 được tiến hành theo 2 đợt (trong đó, đợt từ ngày 22.5 đến ngày 10.6; đợt 2 từ ngày 19.6 đến ngày 23.6. “Từ ngày 11.6 đến ngày 18.6, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết”.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật và dự thảo nghị quyết

- Trong đó, QH sẽ xem xét thông qua 8 dự án Luật bao gồm:  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);  Luật Đấu thầu (sửa đổi);  Luật Giá (sửa đổi);  Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);  Luật Hợp tác xã (sửa đổi);  Luật Phòng thủ dân sự;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Và xem xét thông qua 3 Nghị quyết gồm:  Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023;  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28.11.2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;  Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cho ý kiến 9 dự án luật

Trong  đó có dự án luật đặc biệt quan trọng được QH cho ý kiến lần 2 là Luật Đất đai (sửa đổi). 8 dự luật còn lại được QH cho ý kiến lần đầu gồm:  Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);  Luật Nhà ở (sửa đổi);  Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);  Luật Viễn thông (sửa đổi);  Luật Căn cước công dân (sửa đổi);  Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi);  Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;  Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về các báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; xem xét, quyết định việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Quốc hội giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự một số cơ quan Trung ương

Một trong những nội dung được Quốc hội bàn và quyết định tại kỳ họp 5 là công tác nhân sự. Trước đó, Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp 5. Dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách và phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Minh Anh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin